DONG og Københavns Kommune indgår aftale om Københavns Energis el-aktiviteter

10.02.2005 DONG og Københavns Kommune har i dag indgået aftale om forventet køb af Københavns Energis el-aktiviteter. Aftalen omfatter ca. 400 medarbejdere i følgende datterselskaber: KE Kunde (det forsyningspligtige selskab) KE Marked (levering til kunder, som har valgt leverandør) KE Tele KE's el-forsyningsnet Aftalen er betinget af, at de københavnske politikere på et møde i Borgerrepræsentationen den 3. marts 2005 godkender aftalen endeligt. Samtidig skal DONGs bestyrelse godkende aftalen. En endelig over-tagelse af selskaberne er desuden betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Den samlede pris for el-aktiviteterne er aftalt til 4,7 mia. kr. Denne købspris omfatter ikke aktierne i Energi E2. Københavns Kommune og DONG har samtidig indgået en aftale om, at DONG køber Københavns Energis 34% aktiepost i Energi E2 for 5,8 mia. kr. Købet af aktieposten i Energi E2 forudsætter, at de øvrige aktionærer i selskabet tiltræder aftalen. For begge aftaler gælder, at 1/3 af købesummen kan betales kontant og resten som kontant, værdipapi-rer eller en kombination. Den samlede købspris er 10,5 mia. kr. Københavns Energi vil fortsat levere varme, bygas, og afløb til københavnerne samt drikkevand til godt 1 mio. borgere i hovedstadsområdet. Kontakt: DONG: Adm. direktør, Anders Eldrup, telefon 4517 1550 Københavns Kommune: Overborgmester Lars Engberg - pressechef Jan Hulevad, mobil 2629 0339 Miljøborgmester Winnie Berndtson - kommunikationschef Helle Fritze, mobil 2615 5821