DONG og SEAS-NVE indgår aftale om SEAS-NVE's E2-aktier

11.02.2005 Der er i dag indgået aftale mellem DONG og SEAS-NVE om, at SEAS-NVE's aktieandel på 24% af Energi E2 ombyttes til aktier i DONG. Ombytningen er baseret på en samlet værdi af Energi E2 på 17 mia. kroner. Samme værdi lå til grund for DONG's køb af Københavns Energis aktier i Energi E2. Inden handlerne kan gennemføres, skal SEAS-NVE's besluttende organer godkende handlen. Aftalen forudsætter samtidig en række andre godkendelser, herunder fra konkurrencemyndighederne. SEAS-NVE og DONG ser aftalen som et naturligt led i konsolideringen af energisektoren i Danmark. Aftalen bidrager til at skabe yderligere synergier for DONG på et konkurrencepræget marked. SEAS-NVE vil med aftalen bibeholde sit ejerskab i produktionssektoren og sikre værdien heraf. Denne og tidligere indgåede aftaler gør det muligt for DONG at få Københavns Kommune og SEAS-NVE som medejere af DONG. De to aktionærer vil få en samlet aktiepost i DONG på 11 mia. kroner. For yderligere oplysninger kontakt: Carsten Krogsgaard Thomsen, økonomidirektør i DONG, telefon 4517 1566 Jesper Hjulmand, adm. direktør i SEAS-NVE, telefon 7029 2222