Medlemmer udpeget til DONG Energy's nomineringskomité

Den årlige udpegning af aktionærrepræsentanter til DONG Energy's Nomineringskomité er afsluttet

Følgende aktionærrepræsentanter er udpeget til DONG Energy's Nomineringskomité:

  • Rasmus Lønborg (udpeget af Finansministeriet)
  • Michael Specht Bruun (udpeget af New Energy Investment Sàrl)
  • Jesper Hjulmand (udpeget af SEAS-NVE)
  • Kasper Ahrndt Lorenzen (udpeget af ATP)

Nomineringskomitéens opgave er at vurdere bestyrelsens sammensætning og forelægge anbefalinger om valg af egnede bestyrelseskandidater for aktionærerne på den ordinære generalforsamling.

Hvert år i september udpeges en Nomineringskomité. Den består af formanden og næstformanden for bestyrelsen og fire medlemmer udpeget af hver af de fire største navnenoterede aktionærer.  Ønsker en af de fire største aktionærer ikke at være repræsenteret i Nomineringskomitéen, rettes anmodning til den femte største aktionær og så fremdeles, indtil der er udpeget i alt fire aktionærrepræsentanter. Kun de ti største aktionærer har ret til at udpege en repræsentant til Nomineringskomitéen.

Læs forretningsordenen for Nomineringskomitéen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560