Danmarks største kraftværk skifter kul ud med træpiller

Avedøreværket kan nu fyre med bæredygtige træpiller i stedet for kul. Det giver et markant bidrag til hovedstadens ambition om at være CO2-neutral i 2025.

Fakta om Avedøreværket

  • Avedøreværket består af to blokke. Blok 1 fyrer nu med træpiller, men har stadig mulighed for at fyre med kul. Blok 2 er et multibrændselsanlæg, som består af en hovedkedel, der primært fyrer med træpiller, en halmfyret kedel og to gasturbiner.

  • Avedøreværkets blok 1 blev bygget i 1990 og har fyret med kul frem til i dag. Nu er blokken i stand til at producere el og varme udelukkende på træpiller. Blokkens kapacitet på biomasse er 254 MW el og 359 MWth varme.

  • Avedøreværkets blok 2 blev bygget i 2002 og har siden været i stand til at fyre med biomasse. Mængden af biomasse er gradvist blevet øget gennem årene. I dag kan blokken producere el og varme udelukkende på træpiller på hovedkedlen og halm på biokedlen. Blokkens kapacitet på biomasse er 394 MW el og 497 MWth varme.

  • For at sikre, at vi kun anvender bæredygtige træpiller, handler vi i DONG Energy kun med leverandører, der efterlever kriterierne i den danske brancheaftale for bæredygtig træbiomasse. Det sikrer blandt andet, at der sker løbende genplantning, og at biodiversiteten beskyttes.

Avedøreværket har det sidste halvandet år ombygget den kulfyrede kraftværksblok, og nu er hele kraftvarmeværket i stand til at producere el og varme baseret på træpiller og halm i stedet for kul og gas.

”Med ombygningen af blok 1 på Avedøreværket kan vi producere varme til over 215.000 hjem i Storkøbenhavn uden at bruge kul og gas. Ombygningen bidrager markant til et grønt fjernvarmesystem i Storkøbenhavn, men også til et grønt elsystem, der supplerer sol og vind,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

Vigtigt skridt for hovedstaden

Ombygningen, som er en del af en varmeaftale mellem Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og DONG Energy, skal sikre grøn fjernvarme til VEKS' kunder i hovedstadsområdet. Og skiftet fra kul til bæredygtige træpiller giver et markant bidrag til hovedstadens klimamål. Avedøreværket forventer at reducere sit CO2-udslip med omkring 500.000 tons CO2 om året, hvilket svarer til den årlige udledning fra 255.000 biler.

”Det kan virke uoverskueligt at vælge de rette håndtag for at bremse den fortsatte CO2-udledning og dermed den globale opvarmning. Men biomasse på Avedøreværkets to blokke er et kæmpe bidrag til VEKS’ mål om at levere fossilfri fjernvarme i 2025. Vi har gjort en forskel,” siger Steen Christiansen, formand for VEKS.

Kulforbruget dykker

Ved at bruge mere vind og biomasse har DONG Energy reduceret sit kulforbrug med 74 procent siden 2006, og den udvikling fortsætter. I oktober sagde Studstrupværket ved Aarhus farvel til kullene, og nu er det Avedøreværkets tur.

”Vi reducerer vores årlige kulforbrug på Avedøreværket med ca. 160.000 tons. Det er rigtig godt for vores klima og helt i tråd med den omstilling af vores kraftværker, som vi er i gang med i disse år,” siger Thomas Dalsgaard.

Avedøreværket forventer årligt at producere fjernvarme baseret på biomasse til omkring 215.000 københavnske hjem samt strøm svarende til over 600.000 husstandes årlige forbrug.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk