Verdens første havmøllepark sendes på pension

Verdens første havmøllepark, 'Vindeby' ved Lolland, blev startskuddet til den globale havvindindustri. Efter 25 år sender DONG Energy nu 'Vindeby' på velfortjent pension.
Havvind er i dag en anerkendt og gennemprøvet teknologi til vedvarende energi. Havmøllerne høster vindens energi og omsætter den til naturstrøm til millioner af husstande. Men faktisk er det kun godt 25 år siden, at verdens første havmøllepark blev opført tæt på land i det lave vand ud for Vindeby ved Lolland.

Fakta om nedtagningen

Da vindmøllerne ved Vindeby blev stillet op i 1991, blev de løftet på plads i ét stykke, men når nedtagningen begynder i marts 2017, vil vinger, nacelle og tårn blive afmonteret og taget ned enkeltvist af en mobilkran om bord på et jack-up-fartøj. Betonunderstellene nedbrydes på stedet, primært ved hjælp af en hydraulisk betonsaks, og opsamles efterfølgende.

Alle vindmøllekomponenter og understel bringes i land i Nyborg Havn, hvor komponenterne i videst muligt omfang vil blive genanvendt som reservedele til andre vindmøller. Nogle af vingerne vil indgå i et forskningsprojekt på DTU Risø, mens andre vil blive genanvendt i et innovativt koncept til støjafskærmning. Desuden får Energimuseet stillet en mølle til rådighed til udstilling. De komponenter, der ikke direkte kan genbruges, vil blive fragtet til et certificeret genindvindingsfirma.

I hele parkens levetid har Vindeby Havmøllepark produceret 243 GWh strøm. Det svarer til, hvad syv af nutidens største havmøller kan producere på et enkelt år. Vindmøllerne til Vindeby Havmøllepark blev leveret af Bonus Energi, der i dag hedder Siemens Wind Power, mens understellene blev produceret af MT Højgaard.
Vindeby Havmøllepark, der består af 11 havmøller, blev tilsluttet elnettet i 1991. Efter mere end 25 års trofast tjeneste har DONG Energy, der ejer og driver parken, besluttet at tage Vindeby Havmøllepark ned. Men selvom parken nu tages ned, og selvom havmøllerne efter dagens standard er i miniputstørrelse, har deres betydning for industrien været enorm, fortæller Leif Winther, der er ansvarlig for DONG Energy's danske havmølleparker:

"Vindeby er i sandkassestørrelse sammenlignet med de gigantprojekter, der er i færd med at blive realiseret i Nordeuropa, men uden erfaringerne fra verdens første havmøllepark ville vi ikke have været, hvor vi er i dag. Vi kan godt tillade os at sige, at havmølleindustriens vugge stod i Vindeby, og at industrien blev grundlagt her," siger Leif Winther. 

Fra pionerarbejde til global industri

Det var pionerer fra det daværende Elkraft, som eksperimenterede med at placere vindmøller på lav vanddybde. Siden Vindebys fødsel er havmølleparkerne vokset i kapacitet til i dag at være regulære kraftværker. Hver enkelt af de største havmøller, som findes på markedet i dag, producerer mere strøm end hele Vindeby Havmøllepark tilsammen.

"Vindeby har været afgørende for at bringe teknologien op i en skala og ned i et prisleje, der gør havvind attraktiv for mange lande, som står foran at skulle erstatte udtjente kulkraftværker med nye, grønne energikilder," siger Leif Winther.

Vindeby Havmøllepark har dækket knap 2.200 husstandes årlige elforbrug. Til sammenligning vil DONG Energy's kommende havmøllepark ved Englands østkyst, Hornsea Project One, der er klar til idriftsættelse i løbet af få år som verdens største havmøllepark, kunne levere grøn energi til cirka en million husstande.

Havmøllerne ved Vindeby står 1,5-3 km fra land. I dag placeres havmøller typisk meget længere fra kysten. Også på dette punkt sætter Hornsea Project One en ny rekord, idet de 174 havmøller vil blive placeret hele 120 km fra land, hvor de kraftige vinde sikrer en høj elproduktion fra hver enkelt af de store møller. 

1.000 møller til havs

DONG Energy har opstillet over 1.000 havmøller i Danmark, Tyskland og England og investerer fortsat massivt i havmølleprojekter i disse lande foruden Holland, USA og Taiwan.

Danmark har været foregangsland for den grønne omstilling, og visionære politikere har sikret råderum til at afprøve og teste nye teknologier. Vindeby markerede den spæde start for havvind som en industri. En industri, der alene i Danmark har 30.000 ansatte, omsætter for cirka 90 milliarder kroner og eksporterer for i omegnen af 60 milliarder kroner.


   Vindeby Havmøllepark Hornsea Project One 

 Beliggenhed

Afstanden til kysten

Idriftsat

Kapacitet pr. vindmølle

Samlet eksportkapacitet

Vanddybde

Vingelængde

Navhøjde

Totalhøjde

 Vindby, Danmark

1,5-3 km

1991

0,45 MW

5 MW

2-7 m

17 m

37,5 m

54 m

 Nordsøen, Storbritannien

120 km

2020

7 MW

1.200 MW

20-40 m

75 m

113 m

190 m

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17