Kæmpe kulkraner rives ned på Asnæsværket

De store, gule kulkraner på Asnæsværkets havn bliver revet ned og fjernet på grund af et dalende forbrug af kul og stigende energiproduktion fra vedvarende energikilder.

Siden 1984 har de to store kulkraner losset mange millioner tons kul på Asnæsværket. Det er nu slut. Sidste uge i oktober begynder arbejdet med at fjerne kulkranerne. Danmarks energibehov bliver i stigende grad dækket af el produceret på vedvarende energi som vind, sol og biobrændsel, hvilket overflødiggør behovet for de to store kulkraner på Asnæsværket.

"Fremover vil der være mindre eller ingen drift på værkets kulfyrede blokanlæg, og derfor vælger vi at fjerne kulkranerne," siger Niels Christian Kjær, Regional Manager i DONG Energy.

Kraftigt reduceret forbrug af kul

De to kulkraner er begge 60 meter høje og kan hver løfte 32 tons kul ad gangen. Den slags kapacitet er der ikke længere brug for. I december 2015 fik Asnæsværket derfor en mobilkran og et nyt transportsystem som erstatning for de to kulkraner. Den nye mobilkran og det nye transportsystem passer bedre til det nuværende behov, hvor det primært er blok 2, der kører.

De to store kulkraner blev bygget til at kunne servicere fem kraftværksblokke, og med det faldende kulforbrug på Asnæsværket kan det derfor bedre svare sig med et mindre og mere fleksibelt system.

"Kulkranerne fjernes som et led i tilpasningen af Asnæsværket til det fremtidige marked. Udover det kraftigt dalende kulforbrug kræver de vedligeholdelse, og det er endnu en grund til, at de nu bliver fjernet," forklarer Niels Christian Kjær.

Bæredygtig behandling af materialerne

Med nedrivningen af kulkranerne vil der naturligvis være en hel del materiale, der ikke længere skal bruges. Det materiale, kranerne er lavet af, går dog ikke til spilde. Alle dele bliver nemlig kildesorteret og genbrugt.

"Det er vigtigt, at kranerne bliver demonteret ordentligt og forsvarligt, og at behandlingen af det brugte materiale sker på en bæredygtig måde. Alt bliver sorteret og genbrugt – lige fra kabler til elektronik – og det hele foregår med en certificeret samarbejdspartner," siger Niels Christian Kjær.

En flydekran vil nedtage kranerne og lægge dem på land i Asnæsværkets kulgård, hvorefter de bliver skilt ad ved hjælp af en gravemaskine med en påmonteret jernsaks. Arbejdet forventes at tage to uger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk