Politikker

Vores bæredygtigheds engagement

Vores bæredygtighedsmål

Vi ønsker, at bæredygtig energi skal gøre det muligt for mennesker, virksomheder og samfund at udnytte deres potentiale.


I vores daglige arbejde står vi af og til over for spørgsmål, hvor svaret ikke er ligetil. Som oftest fordi der er forskellige interesser og hensyn på spil, som vi skal finde den rigtige balance mellem. For nogle af disse spørgsmål har vi udarbejdet en politik for at gøre det tydeligt, hvordan vi forholder os.

I visse tilfælde er en politik påkrævet ved lov. I andre tilfælde er en politik nødvendig, for at vores interessenter og forretningspartnere forstår, hvordan vi arbejder, og hvad vi forventer. Endelig kan en politik være fundamentet til at skabe en fælles tilgang til et emne på tværs af en stor virksomhed som vores.

Politikker
Vores bæredygtighedsmål
Etisk regelsæt for forretningspartnere
Lokalt engagement
God forretningsadfærd
Indkøb af bæredygtig biomasse
QHSE
Involvering af interessenter
Skattepolitik
Biodiversitet
Diversitet og inklusion
Modern Slavery Act Statements
2019
2018
2017
2016

Bæredygtighed i hele organisationen

Ansvaret for vores resultater inden for bæredygtighed er integreret i vores ledelsesstruktur. Bestyrelsen er den øverste myndighed, som overvåger vores arbejde med bæredygtighed.