Organisation

Bæredygtighed i hele organisationen

Ansvaret for vores resultater inden for bæredygtighed er integreret i vores ledelsesstruktur. Bestyrelsen er den øverste myndighed, som overvåger vores arbejde med bæredygtighed, mens koncernledelsen har ansvaret for vores bæredygtighedsprogrammer med ekspertbistand fra komitéerne.
Graphic of sustainability workflow

Medlemskaber

Ørsted er medlem af en række organisationer, der fokuserer på bæredygtighed. Gennem vores medlemskaber bidrager vi til at fremme globale bæredygtighedsagendaer, og vi får inspiration til at forbedre vores egen performance.