Ørsted er medlem af en række organisationer, der fokuserer på bæredygtighed. Gennem vores medlemskaber bidrager vi til at fremme globale bæredygtighedsagendaer, og vi får inspiration til at forbedre vores egen performance.


 

 

 

UN Global Compact

Global Compact er et FN initiativ, som opfordrer virksomheder til at blive mere bæredygtige, og er et de overordnede initiativer, der driver bæredygtighed fremad i den private sektor. Ørsted er underskriver af FN Global Compact og medlem af action platformen 'Pathways to Low Carbon and Resilient Development'. Gennem denne platform ønsker vi at virke som katalysator for at fremme handlinger til at opfylde ambitionerne i Paris-aftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).


 

 
 

Bæredygtighedsrapporter

Vi har rapporteret om vores bæredygtighedsarbejde i mange år