Styring af bæredygtighed

Bæredygtighed i hele organisationen

Ansvaret for vores resultater inden for bæredygtighed er integreret i vores ledelsesstruktur. Bestyrelsen er den øverste myndighed, som overvåger vores arbejde med bæredygtighed, mens koncernledelsen har ansvaret for vores bæredygtighedsprogrammer med ekspertbistand fra komitéerne.
 
 

Politikker

I vores daglige arbejde står vi af og til over for spørgsmål, hvor svaret ikke er ligetil. Som oftest fordi der er forskellige interesser og hensyn på spil, som vi skal finde den rigtige balance mellem. For nogle af disse spørgsmål har vi udarbejdet en politik for at gøre det tydeligt, hvordan vi forholder os.

I visse tilfælde er en politik påkrævet ved lov. I andre tilfælde er en politik nødvendig, for at vores interessenter og forretningspartnere forstår, hvordan vi arbejder, og hvad vi forventer. Endelig kan en politik være fundamentet til at skabe en fælles tilgang til et emne på tværs af en stor virksomhed som vores.

Læs nogle af vores vigtigste politikker nedenfor.

Politikker
Vores bæredygtighedsmål
Etisk regelsæt for forretningspartnere
Lokalt engagement
God forretningsadfærd
Indkøb af bæredygtig biomasse
QHSE
Ressourcestyring
Vandforvaltning
Involvering af interessenter
Skattepolitik
Biodiversitet
Diversitet og inklusion
Modern Slavery Act Statements
2019
2018
2017
2016

Medlemskaber

Ørsted er medlem af en række organisationer, der fokuserer på bæredygtighed. Gennem vores medlemskaber bidrager vi til at fremme globale bæredygtighedsagendaer, og vi får inspiration til at forbedre vores egen performance.

 

 

UN Global Compact 

              

The United Nations Global Compact is a UN initiative encouraging businesses to adopt more sustainable practices. It has become one of the overarching initiatives driving sustainability in the private sector. Ørsted is a participant in the UN Global Compact and a member of the Action Platform ‘Pathways to Low-Carbon and Resilient Development’. Through the action platform, we aim to serve as a catalyst for enhancing action to meet the ambitions of the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals (SDGs). 


 

Bæredygtigheds-
rapport 2019