Vi gør bæredygtig vækst mulig

Hvad betyder bæredygtig grøn vækst?

En verden, der udelukkende kører på grøn energi, vil begrænse klimaforandringerne, forbedre folkesundheden og skabe økonomisk vækst. Men jagten på denne vision skal være bæredygtig. 


Samfundet står i et dilemma mellem behovet for mere energi og behovet for at mindske klimaforandringerne.

Hos Ørsted mener vi, at den energi, vi bruger, ikke alene skal komme fra vedvarende energikilder, men at de anlæg, der producerer energien, også bør bygges og drives bæredygtigt, ligesom distributionen også skal ske på en bæredygtig måde. Vi arbejder hen imod et helt grønt energisystem.

Vores omstilling fra sort til grøn energi giver os andre udfordringer, end dem vi skulle håndtere for ti år siden. Vi er klar over, at alle former for energiproduktion har en potentiel indvirkning på samfundet og miljøet. Det tager vi alvorligt.

Sådan finder vi løsninger

Vi arbejder for at imødekomme de samfundsmæssige udfordringer med henblik på at sikre bæredygtig grøn vækst.

Konverteringen af vores kulfyrede kraftværker til biomasse betyder, at vi holder op med at bruge kul, og at vi bruger certificeret bæredygtig biomasse. 

Vi beskytter biodiversiteten, når vi bygger havvindmølleparker. De skrøbelige økosystemer, som omgiver vores projekter, skal beskyttes, så unikke dyr og planter kan overleve. Det sikrer vi gennem vores biodiversitetspolitik

I de samfund, hvor vi er aktive, stræber vi efter at opfylde lokalbefolkningens behov og forventninger og påvirke samfundet i en positiv retning.

Vi fremmer bæredygtige praksisser i vores aktiviteter. Ved at forbedre vores egen energieffektivitet samt genanvende og genbruge eget affald bidrager vi til at højne standarderne i branchen. 

Sådan opnår vi en grønnere verden

Vi har defineret otte bæredygtighedsprogrammer til at fremme bæredygtig vækst på forskellige måder.
 

Vi gør bæredygtig vækst mulig - Programmer
 • Indkøb af certificeret bæredygtig biomasse

  Verdensmål 15 --> Delmål: 15.2

  Skovbaseret biomasse som energikilde kan bidrage væsentligt til at reducere CO2-udledningen. Det er dog kun bæredygtig biomasse, der kan sikre væsentlige reduktioner. Vi dokumenterer bæredygtigheden af vores skovbaserede biomasse samt CO2-udledningerne herfra i forsyningskæden ved hjælp af uafhængig tredjepartscertificering i overensstemmelse med den danske brancheaftale.

   

   

 • Lokalsamfund
   

  Verdensmål 11 --> Delmål: 11.A

  Åben dialog med lokalsamfundene er en naturlig del af vores måde at drive forretning på i de markeder, hvor vi er aktive. Vores forretningsaktiviteter varierer på alle markeder, og det samme gør lokalsamfundenes behov og forventninger. Vi går i dialog med arbejdstagere, lokale myndigheder, samfundsledere og NGO’er.

   

   

 • Protecting biodiversity

   

  Verdensmål: #14 #15 → Delmål: 14.2, 15.5

  Rent vand, ilt og mad er en del af vores biodiversitet, som gør livet på Jorden muligt. Uden de rette miljøundersøgelser (VVM) kan vindmølleparkerne påvirke økosystemerne negativt. Vi foretager en komplet vurdering af vores havvindmølleparkers potentielle indvirkninger på miljøet, herunder biodiversiteten.   

 • Medarbejderudvikling
  Overgangen til en lavemissionsøkonomi vil kræve nye, dygtige medarbejdere. Vi bestræber os på at tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere, som kan understøtte væksten i vores forretning. 


 • Medarbejdertilfredshed
        Tilfredse og motiverede medarbejdere trives på arbejdspladsen og bidrager til et samarbejdsorienteret og inkluderende arbejdsmiljø. Vi måler medarbejdertilfredsheden og -motivationen i en årlig medarbejderundersøgelse og bruger svarene til aktivt at forbedre vores arbejdsplads.
   
 • Mangfoldighed og inklusion blandt medarbejderne

  Verdensmål 5 → Delmål: 5.5

  Ligebehandling og lige muligheder giver mennesker mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Vi arbejder for at sikre lige muligheder og fremme mangfoldighed og inklusion gennem transparente rekrutteringsprocesser, talentudvikling med fokus på kvindelige ledere, træning i at undgå ubevidst forskelsbehandling samt en inkluderende virksomhedskultur. 

   

   

 • Energibesparelser

  Verdensmål #7 → Delmål: 7.3

  Som følge af den nuværende og forventede vækst i den globale energiefterspørgsel skal udbredelsen og integrationen af grøn energi understøttes af en forbedret energieffektivitet. Vi arbejder på løbende at øge energieffektiviteten i vores egne aktiviteter. 

   

 • Ressourcehåndtering

   

  Verdensmål: #12 → Delmål: 12.5

  Ved at reducere mængden af affald samt genbruge og genanvende materialer kan virksomhederne bidrage til en mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne og yderligere reducere CO2-udledningen. Vi bestræber os på at reducere vores miljøpåvirkning gennem øget genbrug og genanvendelse af affald fra vores aktiviteter og ved at reducere mængden af farligt affald.

   

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.
Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2018

En grønnere planet for en bedre verden