Affald er en kilde til
grøn energi

De stigende affaldsmængder er en stor global udfordring, bl.a. fordi affald forårsager udledning af store mængder drivhusgasser. I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas. Vi investerer i affaldsløsninger, der kan hjælpe med at udnytte affaldets mange ressourcer.

De globale affaldsmængder er stigende og forventes at nå 2,59 milliarder ton i 2030 - en stigning på 29 % i forhold til 2016. I dag er det kun 19 % af alt affald, som genanvendes eller komposteres. Resten brændes (11 %), sendes til deponering (37 %) eller dumpes i det åbne landskab (33 %).

De stigende affaldsmængder medfører også øgede CO2-udledninger fra forbrænding og metanudledninger, der kommer fra nedbrydningen af organisk affald. I alt anslås det, at fast affaldsmasse udgør ca. 5 % af den globale udledning af drivhusgasser.

Utilstrækkelig affaldshåndtering betyder, at muligheden for at udvinde materialer og energi fra affaldets værdifulde ressourcer ikke udnyttes. I Ørsted betragter vi affald fra husholdninger og industriproduktion som en vigtig ressource.

Samarbejde med førende industrivirksomheder skal sætte skub i den cirkulære økonomi

Det industrielle biogasanlæg i Kalundborg blev indviet i 2018 og er vores første fællesejede industrielle affaldsanlæg. Kalundborg Bioenergi håndterer industriaffald fra vores to store virksomhedspartnere Novo Nordisk og Novozymes. Anlægget omdanner restaffald fra insulin- og enzymproduktion til biogas, som sendes ind i gasnettet, hvor det erstatter naturgas.

Energi fra husholdningsaffald med Renescience

Idéen bag vores affaldsbehandlingsteknologi Renescience er at forhindre affald i at blive sendt til deponering ved at omdanne husholdningsaffald til energi og genanvendelige materialer. Renescience er en innovativ teknologi, som gør det muligt at forarbejde affald til biogas og genanvendelige materialer som metal og plast ved hjælp af enzymbehandling og mekanisk sortering. 
 

Download og lær mere

Læs mere om vores teknologi, der omdanner affald til energi, på side 17-18 i bæredygtighedsrapporten.

 

Bæredygtighedsrapport 2018

Sådan fremskynder vi den globale omstilling til grøn energi

Hos Ørsted vil vi gerne bidrage til at fremskynde omstillingen fra fossile brændsler til grøn energi. I 2018 har vi øget vores udbygningsmål for havvind, så ambitionen nu er 15 GW inden 2025, hvilket er nok til at levere strøm til over 30 millioner mennesker.
Læs mere

Vi erstatter fossile brændsler med bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse reducerer CO2-udledningen markant i forhold til kul og gas og er derfor et afgørende skridt på vejen mod et samfund fri for fossile brændsler.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.