Bæredygtig finansiering sætter gang i Taiwans havvindeventyr

2. juli 2019

En grøn lånefacilitet på USD 800 mio., som blev lanceret af Ørsted, et af verdens førende selskaber inden for vedvarende energi, støttes af 15 banker med det formål at finansiere Ørsteds første kommercielle havvindmølleparker i Taiwan.


Der er behov for en global omstilling til grøn energi for at holde temperaturstigningen under 1,5 °C og undgå ukontrollable klimapåvirkninger. Bæredygtig finansiering er afgørende for omstillingen, da den er med til at finansiere grønne aktiver som fx vedvarende energi, der kan erstatte fossile brændstoffer.

Omstillingen af de globale energisystemer fra sort til grøn energi vil kræve løbende og omfattende investeringer

Rasmus Skov, Head of Sustainability hos Ørsted

”Det giver investorerne mulighed for at støtte projekter med dokumenterede klimafordele og fremme omstillingen til en lavemissionsøkonomi,” siger Rasmus Skov, Head of Sustainability hos Ørsted. ”En verden, der udelukkende kører på grøn energi, er afgørende, hvis vi skal vinde kampen mod ukontrollable klimaforandringer.”

Taiwan har fx opstillet ambitiøse mål for vedvarende energi. I 2018 hyrede Taiwan Ørsted, verdens førende udvikler af havvind, til at opføre havvindmølleparkerne Greater Changhua 1 & 2a på 900 MW ud for landets vestkyst. Vindmølleparkerne er store nok til at forsyne omkring 1 mio. taiwanske husstande med ren energi.

Vedvarende energi med lav risiko
”Taiwan vil gerne øge sin andel af vedvarende energi. Landets pengeinstitutter ønsker at være en del af den grønne omstilling, men indtil nu har der været begrænsede muligheder for at engagere sig direkte i havvind. Finansieringen af Ørsteds havvindmølleparker er en nem og gennemsigtig mulighed for lokale banker for at gøre dette, hvilket i sidste ende vil være med til at sikre ren strøm til de lokale forbrugere,” fortæller Kasper Kiim Jensen, Senior Director of Treasury & Funding hos Ørsted.

For at kunne tiltrække bæredygtig finansiering til Changhua-projekterne lancerede Ørsted en grøn lånefacilitet på NTD 25 mia. (USD 800 mio.). Faciliteten har vist sig at være populær og har resulteret i lån fra 15 lokale og internationale banker, hvoraf otte er statsejede banker, der for første gang finansierer havvindprojekter.

Faciliteten gør det muligt for Ørsted at hæve eller tilbagebetale beløb efter behov i forbindelse med opførelsen af Changhua-projekterne, hvilket giver større fleksibilitet end traditionelle lånemodeller. Optagelsen af lån i lokal valuta beskytter mod volatilitet i den taiwanske dollar, reducerer kompleksiteten og mindsker Ørsteds samlede risiko.

Det er den første grønne facilitet på det taiwanske marked og er fint i tråd med vores ambition om fremover kun at bruge grøn finansiering

Kasper Kiim Jensen, Senior Director of Treasury & Funding hos Ørsted

Fremgang på det grønne lånemarked

Efterspørgslen på bæredygtig finansiering er stigende, i takt med at myndigheder og virksomheder arbejder på at reducere deres CO2-udledninger og overholde de globale klimamål.

Ifølge analyser fra BloombergNEF blev der optaget bæredygtighedsrelaterede gældsinstrumenter for hele USD 247 mia. i 2018, hvoraf størstedelen var grønne obligationer på USD 182,2 mia. og bæredygtighedsrelaterede lån på USD 36,4 mia. Grønne obligationer voksede med 5 %, mens bæredygtighedsrelaterede lån oplevede en voldsom stigning på 677 % i 2018 sammenlignet med 2017.

For at skabe øget transparens og hjælpe investorerne med at forstå Ørsteds tilgang til grøn finansiering har Ørsted etableret et grøn finansieringsramme kaldet ’Green Finance Framework’, der omfatter grønne lån og grønne obligationer. Rammen har fået karakteren ’mørkegrøn’ i en Second Opinion fra klimatænketanken CICERO’s Shades of Green, hvilket er den bedste bedømmelse, man kan få. Ørsted støtter også Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – et samarbejde, der fremmer frivillig rapportering om klimarelaterede finansielle risici.
En model for grøn finansiering
”Det er den første grønne facilitet på det taiwanske marked og er fint i tråd med vores ambition om fremover kun at bruge grøn finansiering. Desuden harmonerer den med de lokale bankers ønske om at deltage i den grønne omstilling og kan være med til at udvikle grøn finansiering i Taiwan. Faciliteten giver også Ørsted mulighed for at knytte stærke bånd til det lokale finansmarked,” siger Kasper Kiim Jensen.

Den grønne lånefacilitet er den første af sin art, som tilbydes af en dansk virksomhed, og er Ørsteds første grønne facilitet. Den er en del af Ørsteds ambition om kun at benytte grøn finansiering og understreger selskabets strategi om at investere op til USD 30 mia. udelukkende i grøn energi frem mod 2025.

I henhold til vilkårene for den grønne lånefacilitet skal Ørsted aflægge rapport til de taiwanske udlånsbanker om, hvad pengene er brugt på, samt om anlægsinvesteringer og CO2-besparelserne på projekterne.

”Efterhånden som bæredygtig finansiering bliver mere udbredt, vil investorerne kræve mere information om klimapåvirkningen af deres investeringer. Ved at informere om klimarisici kan virksomhederne hjælpe investorer med at træffe kvalificerede beslutninger og tiltrække den nødvendige kapital til den grønne omstilling,” siger Rasmus Skov.

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infra-struktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.