Den grønne omstillings samfundsøkonomiske virkninger

Omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver gode økonomiske muligheder for vækst og jobskabelse. Ganske vist mister nogle sektorer arbejdspladser, men der skabes flere arbejdspladser i andre sektorer. Ørsteds grønne investeringer bidrager til jobskabelse, og vi arbejder for, at vores vedvarende energiprojekter gavner lokalområderne mest muligt.

Overgangen fra en økonomi baseret på fossile brændstoffer til en verden med netto-nuludledning byder på store vækstmuligheder, som alt i alt gavner beskæftigelsen og økonomien. En øget klimaindsats kan føre til en nettostigning i beskæftigelsen på op til 37 millioner job i 2030, mens omstillingen af energisystemet kan give en gevinst for det globale BNP på hele 2,5% i 2050.

Den grønne omstilling giver omstillingsdygtige virksomheder fantastiske muligheder for at komme ind på det hurtigt voksende globale marked for bæredygtige løsninger.

Omstillingen til en kulstoffattig økonomi bliver en udfordring for virksomheder, hvis forretningsmodel er baseret på fossile brændstoffer. I nogle sektorer går arbejdspladser måske tabt. Og måske er det ikke så nemt at finde nyt arbejde til de berørte mennesker, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for både de berørte og lokalsamfundet. Politiske beslutningstagere, industrien, arbejdstagerne og lokalsamfundene har et fælles ansvar for at sikre en retfærdig omstilling, hvor ingen hægtes af i omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende og bæredygtige teknologier.

Grønne investeringer skaber arbejdspladser

Efterhånden som lande bygger vedvarende energi, skabes der lokal efterspørgsel efter grønne arbejdspladser og ekspertise, og det kræver, at den lokale forsyningskæde understøtter omstillingen. I Ørsted har vi anslået, hvor mange job vores egne og vores joint venture-partneres investeringer i havvind baseret på IRENA's metode har skabt. Vores estimat viser, at de havvindmølleparker, vi har installeret og har under opførelse, skaber 197.000 årsværk i løbet af deres levetid. Det svarer til at sikre livslang beskæftigelse for over 5.400 gennemsnitlige EU-borgere.

Efterhånden som havvind breder sig til Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet , vil det sandsynligvis skabe lokale arbejdspladser i samme omfang, som Ørsted har oplevet det med udbygningen af vedvarende energi i Humber-regionen på Englands østkyst, Norddeich i Tyskland og Esbjerg i Danmark. Havvindmølleprojekter har pustet nyt liv i alle tre områder, som har set økonomien blomstre i kraft af nye arbejdspladser, højere løn og lokal økonomisk vækst.

Vi øger vores investeringer i grøn energi

Udvikling af lokale forsyningskæder og kompetencer

For at støtte udviklingen af en lokal forsyningskæde sikrer vi, at de lokale leverandører kender til og kan deltage i udbud, der knytter sig til havvindmølleprojektet. I Taiwan støttede vi sammen med de regionale myndigheder etableringen af et lokalt netværk af underleverandører. Netværket afholder workshops og events og drives af de regionale myndigheder, så det er relevant for alle havvindmølleprojekter.

I samarbejde med DaYeh University i Taiwan har vi også oprettet et lærlingeprogram for at uddanne teknikere til drift og vedligeholdelse af havvindmøller. Programmet giver de studerende den sidste nye viden fra branchen, og giver dem en mulighed for at deltage i drift og vedligeholdelse af vindmøller og at arbejde med droner og ubemandede undervandsfartøjer på skibe.

Sådan finder vi plads til grøn energi i stor skala

Udbygning af vedvarende energiteknologier i stor skala beskytter de naturlige økosystemer mod klimaforandringernes konsekvenser og gavner de lokale økonomier, som investerer i vedvarende energi. Hvis udbygningen skal lykkes, skal den afstemmes med andre interesser – både i forhold til andre brancher og naturbeskyttelse.
Læs mere

Det er muligt at ændre kurs

Corporate Knights har kåret Ørsted som verdens mest bæredygtige virksomhed i 2020 i deres Global 100-indeks for 2020 over de mest bæredygtige virksomheder. For 10 år siden var vi et af de energiselskaber i Europa, der var mest afhængige af fossile brændstoffer.
Læs mere

Sådan optimerer vi klimafordelene ved biomasse

Ved at bruge træbaseret biomasse til elproduktion har vi kunnet afvikle kul næsten fuldstændigt. Biomassen skal opfylde strenge kriterier for bæredygtighed for at sikre en betydelig CO2-reduktion. Hvis den ikke gør det, bør den ikke bruges til elproduktion. Elektrificerede alternativer kan efterhånden erstatte og supplere bæredygtig biomasse.
Læs mere
 

Sådan finder vi balancen i den grønne omstilling

Den grønne omstilling vil radikalt ændre den måde,
vi producerer energi til hverdagen på.