Sådan optimerer vi klimafordelene ved biomasse

Ved at bruge træbaseret biomasse til elproduktion har vi kunnet afvikle kul næsten fuldstændigt. Biomassen skal opfylde strenge kriterier for bæredygtighed for at sikre en betydelig CO2-reduktion. Hvis den ikke gør det, bør den ikke bruges til elproduktion. Elektrificerede alternativer kan efterhånden erstatte og supplere bæredygtig biomasse.I slutningen af 1970’erne blev kraftvarmeværker i Danmark ombygget fra olie til kul for at mindske afhængigheden af olieimport. Men i takt med at klimaforandringerne kom på den nationale og internationale politiske dagsorden, og flere og flere krævede CO2-reduktioner, begyndte politikerne og energiselskaberne at udforske grønnere alternativer til kul.

Det gjorde Ørsted også. For bare ti år siden var vores kulfyrede kraftværker stadig en væsentlig kilde til CO2-udledning i Danmark. Vores årlige forbrug af kul til kraftvarmeværkerne udgjorde 12 ton. Samtidig havde vi lige søsat vores første strategi til at omstille vores forretning fra fossile brændstoffer til vedvarende energi, fordi vi var overbevist om, at vedvarende energi var vejen frem.

Hvordan kunne vi nedbringe vores kraftværkers store CO2-udledning og samtidig fortsætte en fleksibel forsyning af varme og strøm til konkurrencedygtige priser?
Biomasse gjorde det muligt for os at udfase kul og gas
Vi havde brug for et alternativ til kul for at gøre det danske energisystem grønnere. Hos både politikere og vores kommunale fjernvarmekunder var der udbredt støtte til træbaseret biomasse som det mest klimavenlige alternativ, mens omstilling til gas ville gøre Danmark afhængig af en anden fossil løsning i årtier fremover. Det var på det grundlag, vi besluttede at ombygge alle vores kraftvarmeværker til træbaseret biomasse. Sammenlignet med kul har biomassen fortrængt udledning af 90 millioner ton CO2 siden 2009.

Ikke al biomasse er bæredygtig

I Ørsted vil vi kun bruge bæredygtig biomasse. Biomasse, som ikke er bæredygtig, bør slet ikke bruges i energisystemet. Hvordan kunne vi så sikre, at vi kun ville bruge bæredygtig biomasse?

Det er ikke så enkelt at vurdere, hvorvidt biomasse er bæredygtig, men det kan lade sig gøre. I dag er vores biomasse certificeret og opfylder kravene i det, der nu er den danske brancheaftale om sikring af bæredygtig træbaseret biomasse. Den definerer forskellen mellem bæredygtig og ikke-bæredygtig biomasse.

Krav om væsentlig CO2-reduktion
Forbrænding af biomasse udleder samme mængde eller lidt mere CO2 end kul pr. produceret energienhed. Den vigtigste forskel er, at CO2 fra biomasse allerede indgår i planetens naturlige CO2-kredsløb, mens CO2 fra kul og andre fossile brændstoffer skaber øget udledning af CO2 til atmosfæren.

Resttræ fra skovbrug og industri kan bruges til energiproduktion

Værdien af en certificeringsordning
For at sikre, at vores leverandører overholder vores bæredygtighedskrav har vi indført certificeringsordningen Sustainable Biomass Program (SBP). Den indebærer, at tredjepartsauditorer fører tilsyn med og attesterer, at vores leverandører opfylder vores bæredygtighedskrav. I 2019 var 96% af vores indkøbte træbaserede biomasse certificeret. Det bør være 100% ved udgangen af 2020.


Input fra vores eksperter i bæredygtig biomasse


Peter Kofod Kristensen og Lisbeth Lyck Sevel, Senior Sustainability Advisor, begge eksperter inden for bæredygtighed, arbejder i vores Bioenergy-forretning og er begge uddannede skovbrugseksperter. Peter og Lisbeth er med til at sikre, at al den biomasse, vi bruger, er bæredygtig og med til at nedbringe vores CO2-udledning betydeligt.

Hvorfor besøger I leverandørernes skovområder?
Peter: Vi besøger skovområderne, fordi det er væsentligt for os at vide, hvem vi samarbejder med. Skovcertificeringer som FSC© og SPB er rygraden i vores bæredygtighedsgaranti, og vores besøg bruges til at motivere og vejlede vores leverandører til at leve op til vores krav.

Hvad er I på udkig efter?
Lisbeth: Hver skov er unik, så vi er nødt til at være der fysisk for at forstå den. Vi er nødt til at forstå vores leverandører, hvordan skovene forvaltes, og hvordan produkterne fremstilles. Vores mål er at forstå den lokale sammenhæng og eventuelle risici, som den enkelte leverandør arbejder under. Det hjælper os med at udvikle samarbejdet med vores leverandører.

Hvorfor har vi brug for denne dokumentation?
Lisbeth: For at være troværdige! Vi har brug for tallene og billederne til at dokumentere, at den biomasse, vi indkøber, er bæredygtig, og at vi når de CO2-reduktionsmål, vi har sat os og rapporterer om hvert år.
 

Sådan finder vi plads til grøn energi i stor skala

Udbygning af vedvarende energiteknologier i stor skala beskytter de naturlige økosystemer mod klimaforandringernes konsekvenser og gavner de lokale økonomier, som investerer i vedvarende energi. Hvis udbygningen skal lykkes, skal den afstemmes med andre interesser – både i forhold til andre brancher og naturbeskyttelse.
Læs mere

Den grønne omstillings samfundsøkonomiske virkninger

Omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver gode økonomiske muligheder for vækst og jobskabelse. Ganske vist mister nogle sektorer arbejdspladser, men der skabes flere arbejdspladser i andre sektorer. Ørsteds grønne investeringer bidrager til jobskabelse, og vi arbejder for, at vores vedvarende energiprojekter gavner lokalområderne mest muligt.
Læs mere

Servicefartøj serverer ’havvand’ for at undgå plastaffald

Ved at filtrere vand fra Nordsøen, så det kan drikkes, kan Ørsted spare op til 8.000 plastflasker pr. tur, der sejles af de fartøjer, som servicerer vores havvindmølleparker i Tyskland.
Læs mere

Sådan finder vi balancen i den grønne omstilling

Den grønne omstilling vil radikalt ændre den måde,
vi producerer energi til hverdagen på.