Hvordan kan vi udnytte fordelene ved udbredelse i stor skala for at nå 2030-klimamålene?

23. september 2019


På det skelsættende FN-klimatopmøde gjorde Ørsted det klart, at verden skal udbygge grøn energi hurtigere og i større omfang for at halvere CO2-udledningen inden 2030 og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.


FN’s generalsekretær António Guterres understregede målet med topmødet, da han sagde: ”Jeg vil gerne høre, hvordan vi kan bremse den stigende CO2-udledning inden 2020 og drastisk reducere udledningen, så vi kan nå en nuludledning midt i århundredet.”

For at nå dertil skal de enkelte lande gøre mere for at reducere deres CO2-udledning og sætte skub i klimamålene. Samtidig skal virksomhederne hurtigt eliminere udledningen fra deres aktiviteter og levere bæredygtige løsninger til forbrugerne.

Hurtig omstilling til grøn energi
For Ørsted er en hurtig global omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi en grundlæggende forudsætning for at halvere CO2-udledningen inden 2030 og holde den globale opvarmning under 1,5 °C.

Vedvarende energi fra sol- og vindenergi bliver nu opført i stor skala og har udkonkurreret fossile brændstoffer på prisen på de fleste markeder

Fillip Engel, Vice president for Sustainability, Public Affairs and Branding hos Ørsted
”Men omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi skal ske meget hurtigere, hvis vi skal holde os inden for 1,5 °C og samtidig opfylde verdens stigende energibehov,” siger Filip Engel.
For at sætte skub i omstillingen skal landene udforme ambitiøse og stabile energipolitikker, som gør det muligt for virksomhederne at investere i vedvarende energiproduktion i stor skala. Det er med til at fremme innovation og effektivisering af forsyningskæden, hvilket sænker omkostningerne yderligere. Det er fordelene ved den store skala.

Erfaringerne fra havvindsektoren illustrerer effekten af at udbygge de grønne energiteknologier. Ørsted har som brancheleder været med til at sænke omkostningerne ved produktion af havvind med mere end 60 % siden 2014. I Europa er det nu billigere at opføre havvind end at opføre nye kul- eller gasfyrede kraftværker og atomkraftværker1. I løbet af det sidste årti er havvind gået fra at være en niche til at være en global, hastigt voksende teknologi.

”Samtidig skal verden holde op med at bygge nye kulfyrede kraftværker, hvis man skal have en realistisk chance for at halvere udledningen inden 2030 og undgå at underminere den grønne omstilling,” siger Filip Engel. Ørsted har selv reduceret forbruget af kul med 81 % siden 2006 og vil helt stoppe brugen af kul inden udgangen af 2022. Det er 27 år tidligere end det, der kræves i energisektoren2.

Læs mere om fordelene ved den grønne omstilling i dette blogindlæg fra Ørsted for The Climate Group.

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infra-struktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.