Virksomhederne skal handle nu for at reducere de globale temperaturer med 1,5 °C

7. oktober 2019

 

Med CO2-udledningsmål, der følger de klimavidenskabelige anbefalinger, er Ørsted blandt frontløberne i en global bevægelse for at dæmme op for klimakrisen.


I alt 87 virksomheder med en værdi på omkring USD 2,3 billioner deltager i FN’s Global Compacts kampagne ’Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future’. Virksomhederne har forpligtet sig til at fastsætte videnskabeligt baserede mål for at holde den globale opvarmning under 1,5 °C eller blive helt klimaneutrale inden 2050.

Ørsted, der er et af verdens fem største selskaber inden for vedvarende energi, deltager i kampagnen med justerede reduktionsmål for forretningen og øgede aktiviteter, som blev offentliggjort i august 2019. CO2-intensiteten i Ørsteds elproduktion var i midten af 2019 blevet reduceret med 83 % sammenlignet med 2006.

”Ørsted støtter målet om at halvere den globale CO2-udledning inden 2030 for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C,” siger Rasmus Skov, Head of Sustainability hos Ørsted. ”Vi tager hånd om klimaet ved udelukkende at investere i grøn energi, og i 2025 vil vores energiproduktion stort set være CO2-fri.”

Justerede videnskabeligt baserede mål

Ørsted var et af de første energiselskaber, der fastsatte videnskabeligt baserede mål for en reduktion af CO2-udledningen fra sin el- og varmeproduktion. De er som følger:

  • Reducere Scope 1- og 2-udledningen af drivhusgasser med 98 % pr. kWh inden 2025 sammenlignet med 2006.
  • Tilsagn om at reducere de absolutte Scope 3-udledninger af drivhusgasser med 50 % inden 2032 sammenlignet med 2018.
Ved at udfase kul og øge udbygningen af grøn energi er Ørsted godt på vej til at nå sine Scope 1- og 2-mål. For at leve op til Scope 3-målet vil Ørsted gradvist reducere sine naturgaskøbsporteføljer og arbejde tæt sammen med leverandører om at mindske udledningen fra indkøbte varer og tjenesteydelser, især i forbindelse med opførelse af vindmølleparker.

Med disse mål ønsker vi at sætte skub i klimaarbejdet og inspirere andre virksomheder til at reducere CO2-udledningen frem mod 2030

Rasmus Skov, Head of Sustainability hos Ørsted
Lederskab på klimaområdet
Global Compact har fremhævet Ørsted som et godt eksempel på virksomheder, der er i gang med at reducere CO2-udledningen i tråd med klimavidenskaben.

Du kan læse casen ’It only takes a decade’ i 1.5 °C Business Leadership-rapporten, som blev præsenteret på det seneste FN-klimatopmøde.

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.