Leder den globale grønne energi-transformation

Hos Ørsted vil vi gerne bidrage til at fremskynde omstillingen fra fossile brændsler til grøn energi. I 2018 har vi øget vores udbygningsmål for havvind, så ambitionen nu er 15 GW inden 2025, hvilket er nok til at levere strøm til over 30 millioner mennesker. Vi har styrket vores tilstedeværelse i USA, hvor delstater på østkysten har sat nye, ambitiøse mål for grøn energi. 

I 2018 har vi udvidet porteføljen af vores grønne energiløsninger til at omfatte landvind, vind, sol og batterilagring. Derfor har vi sat et mål for 2030, som omfatter alle vores aktiver, der producerer grøn energi, nemlig havvind, landvind, solenergi og biomassefyrede kraftværker. Vores mål er 30 GW, hvilket er nok til at levere strøm til over 50 millioner mennesker.

For at realisere vores mål for grøn energi skal vi lykkes med at få havvind ud til de globale markeder.  Havvind er i dag den hurtigst voksende energiteknologi på globalt plan. Lande uden for Europa har nu også set potentialet i at gøre havvind til en central teknologi i deres omstilling fra sort til grøn energi. Det vil mindske deres afhængighed af fossile brændsler og gavne klimaet.

Vi bringer havvind til USA

I USA stammer det meste af energiproduktionen fra fossile brændsler. Tætbefolkede delstater på den amerikanske østkyst, fx Massachusetts, New Jersey og New York, er dog ved at gå væk fra fossile brændsler ved at sætte ambitiøse mål for vedvarende energi. Havvind kan bidrage til, at målene bliver opfyldt. 

Vi har været i USA siden 2015, og i 2018 styrkede vi vores amerikanske aktiviteter yderligere med købet af Deepwater Wind. Med Deepwater Wind har vi skabt en førende amerikansk platform for havvind og sikret os rettighederne til at bygge ca. 954 MW havvind fordelt på projekter på USA’s østkyst frem til 2023 – nok til at levere strøm til 800.000 mennesker. Kombinationen af Deepwater Winds projektportefølje for USA's østkyst og vores egen portefølje har nu sikret os muligheden for at bygge over 7 GW havvind i syv delstater på den amerikanske østkyst.

Det giver os dog en række udfordringer at bygge havvindmøller på uprøvede markeder. En af de største udfordringer er at etablere en leverandørkæde for havvind i løbet af kort tid.
 

Indsæt fra oversættelse

Download og lær mere

Læs mere om vores energitransformation, og hvordan vi bringer havvind til USA på side 11-12 i bæredygtighedsrapporten.

 

Sustainability Report 2018

 

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.
Læs mere

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.