Historier om bæredygtighed 

Ørsted er i gang med en radikal omstilling til vedvarende energi. Ved udgangen af 2019 kom 86 % af vores energiproduktion fra vedvarende energikilder. Vi fastsatte et mål om at gøre vores produktion og drift CO2-neutral i 2025.


Vi ønsker at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og vi vil producere grøn energi på en bæredygtig måde.

Det betyder, at vi skal arbejde tæt sammen med lokalsamfund for at bringe havvind til nye markeder, beskytte miljøet, købe ansvarligt ind og minimere negative påvirkninger fra vores forretning. Det betyder også, at vi skal opretholde høje etiske standarder i vores forretningspraksis ved at være ansvarlige og gennemsigtige, og at vi skal respektere menneskerettighederne og mangfoldigheden.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed her.
Vi bygger grønt 21.01.2020

Verdens mest bæredygtige virksomhed

Corporate Knights har kåret Ørsted som verdens mest bæredygtige virksomhed i 2020 i deres Global 100-indeks for 2020 over de mest bæredygtige virksomheder. For 10 år siden var vi et af de energiselskaber i Europa, der var mest afhængige af fossile brændstoffer.

Læs mere
Vi bygger grønt 30.01.2020

Sådan finder vi plads til grøn energi i stor skala

Udbygning af vedvarende energiteknologier i stor skala beskytter de naturlige økosystemer mod klimaforandringernes konsekvenser og gavner de lokale økonomier, som investerer i vedvarende energi.

Læs mere
Natur 30.01.2020

Sådan optimerer vi klimafordelene ved biomasse

Ved at bruge træbaseret biomasse til elproduktion har vi kunnet afvikle kul næsten fuldstændigt.

Læs mere
Kapital 30.01.2020

Den grønne omstillings samfundsøkonomiske virkninger

Omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver gode økonomiske muligheder for vækst og jobskabelse. Ganske vist mister nogle sektorer arbejdspladser, men der skabes flere arbejdspladser i andre sektorer. Ørsteds grønne investeringer bidrager til jobskabelse, og vi arbejder for, at vores vedvarende energiprojekter gavner lokalområderne mest muligt.

Læs mere
Grønne teknologier 16.12.2019

Servicefartøj serverer ’havvand’ for at undgå plastaffald

Ved at filtrere vand fra Nordsøen, så det kan drikkes, kan Ørsted spare op til 8.000 plastflasker pr. tur, der sejles af de fartøjer, som servicerer vores havvindmølleparker i Tyskland.

Læs mere
Vi bygger grønt 07.10.2019

Virksomhederne skal handle nu for at reducere de globale temperaturer med 1,5 °C

Med CO2-udledningsmål, der følger de klimavidenskabelige anbefalinger, er Ørsted blandt frontløberne i en global bevægelse for at dæmme op for klimakrisen.

Læs mere
Vi bygger grønt 23.09.2019

Hvordan kan vi udnytte fordelene ved udbredelse i stor skala for at nå 2030-klimamålene?

På det skelsættende FN-klimatopmøde gjorde Ørsted det klart, at verden skal udbygge grøn energi hurtigere og i større omfang for at halvere CO2-udledningen inden 2030 og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Læs mere
Kapital 02.07.2019

Bæredygtig finansiering sætter gang i Taiwans havvindeventyr

En grøn lånefacilitet på USD 800 mio., som blev lanceret af Ørsted, et af verdens førende selskaber inden for vedvarende energi, støttes af 15 banker med det formål at finansiere Ørsteds første kommercielle havvindmølleparker i Taiwan.

Læs mere
Kapital 16.05.2019

Ørsted er danmarksmester i skattegennemsigtighed

Ifølge en undersøgelse foretaget af avisen Økonomisk Ugebrev er en ansvarlig skattepraksis med til at skille os ud blandt Danmarks førende virksomheder.

Læs mere
Vi bygger grønt 31.01.2019

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.

Læs mere
Vi bygger grønt 31.01.2019

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. For at tiltrække de bedste talenter har vi stort fokus på at skabe en inkluderende kultur for alle vores medarbejdere.

Læs mere
Vi bygger grønt 31.01.2019

Leder den globale grønne energi-transformation

Hos Ørsted vil vi gerne bidrage til at fremskynde omstillingen fra fossile brændsler til grøn energi. I 2018 har vi øget vores udbygningsmål for havvind, så ambitionen nu er 15 GW inden 2025, hvilket er nok til at levere strøm til over 30 millioner mennesker.

Læs mere
Vi bygger grønt 31.01.2019

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infrastruktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb. Ørsted driver vigtig infrastruktur og har et stort ansvar for at beskytte sine IT-systemer for at undgå sikkerhedsbrud.

Læs mere
Kapital 31.01.2019

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

At fremskynde omstillingen fra sort til grøn energi kræver betydelige investeringer, som tilfører værdi til de samfund, der nyder godt af dem.

Læs mere
Natur 31.01.2019

Vi erstatter fossile brændsler med bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse reducerer CO2-udledningen markant i forhold til kul og gas og er derfor et afgørende skridt på vejen mod et samfund fri for fossile brændsler.

Læs mere
Natur 31.01.2019

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker

Læs mere
Grønne teknologier 31.01.2019

Affald er en kilde til grøn energi

De stigende affaldsmængder er en stor global udfordring, bl.a. fordi affald forårsager udledning af store mængder drivhusgasser. I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas. Vi investerer i affaldsløsninger, der kan hjælpe med at udnytte affaldets mange ressourcer.

Læs mere
Kapital 26.11.2018

GRESB-brancheleder: Bedre afkast giver en bedre verden

Ørsted er i GRESB’s 2018 Infrastructure Assessment udnævnt til brancheførende for sit arbejde med at tænke bæredygtighed ind i driften og formidle sine resultater til investorerne.

Læs mere
Kapital 15.11.2018

Derfor giver det mening for virksomheder at anvende klimarapportering

Anbefalingerne fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) er et nyttigt værktøj for virksomheder til at oplyse om deres klimapåvirkninger.

Læs mere
Vi bygger grønt 11.10.2018

CSR-pris: ’Et forbillede inden for bæredygtighedsrapportering’

Ifølge dommerne i Danmarks årlige CSR-prisuddeling skaber Ørsteds bæredygtighedsrapport for 2017 optimisme, tillid og en klar vision om en fremtid, der udelukkende kører på grøn energi.

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2019

CO2-neutral for at begrænse den globale opvarmning til 1.5ºC