En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.

I vores årsrapport beskriver vi både vores finansielle resultater og vores resultater inden for bæredygtighed. I vores bæredygtighedsrapport fortæller vi om, hvordan vi bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor. Bæredygtighedsrapporten udgør desuden vores rapportering til FN's Global Compact. Som følge af vores mange aktiviteter i Storbritannien udarbejder vi også en særskilt rapport om vores bidrag til det britiske samfund.

I vores ESG performance report (kun på engelsk) får du det fulde overblik over Ørsteds ESG-indikatorer. ESG står for miljø (environment), samfund (social) og ledelse (governance).
Vores bæredygtighedsrapporter
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Ratings

Ørsted er jævnligt vurderet af ratingbureauer på vores ESG performance (Environmental, Social, og Governance performance).