Fordelene ved landvind

Vind er en gratis og ubegrænset ressource 
– og den kan dække vores energibehov.

I vores bestræbelser på at nå vores mål om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, har vi udvidet vores aktiviteter til at omfatte landvind. Vi har indgået partnerskaber med førende erhvervs-, industri- og teknologivirksomheder, og vi leverer omkostningseffektiv og miljøvenlig energi, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter grøn, vedvarende energi.

I USA har vi i øjeblikket landvindmølleparker med en samlet kapacitet på 1 GW, og vi er ved at opføre yderligere 670 MW i Texas, Nebraska og South Dakota. Vi har en målsætning om at have installeret 2,5 GW landvind, solenergi og energilagringskapacitet i hele USA inden 2022 – og det er kun begyndelsen.

Vores landvindmølleparker
 

 

Vi er overbeviste om vindenergiens enorme potentiale.