Gasporteføljeydelser

Effektiv gasprofilering, drift og handel

Naturgasmarkedet er et dynamisk marked, hvor prisfastsættelsen er baseret på globale og lokale udbuds- og efterspørgselsgrundlag og påvirket af andre råvarer, såsom strøm, olie, kul, LNG eller valuta.

Uanset om du er gasproducent eller gasforbruger, er du så sikker på, at din gasportefølje er optimeret? Har du de nødvendige ressourcer, den nødvendige døgnbemanding og markedsadgang døgnet rundt, der sikrer, at du får mest muligt ud af dine gasleverancer og dit gasforbrug? Lad os vejlede dig, så du kan effektivisere din gasprofilering og -handel samt dine relaterede aktiviteter døgnet rundt. Vi tilbyder en pålidelig, ansvarlig og fleksibel adgang til alle relevante råvare-engrosmarkeder i Nordvesteuropa.

Overvejelser ved køb af gas

 • Risiko: er du sikret mod uforudsete prisstigninger, eller vil du have gavn af prisfald?
 • Får du optimal udnyttelse af den fleksibilitet, din gasforsyningssituation giver dig?
 • Findes der skræddersyede kontrakttyper, der opfylder dine behov for gasforsyning?
 • Er du interesseret i at øge din grønne profil ved at købe biogas eller grønne certifikater?
 • Er LNG en mulighed for dig?
 • Vil du aktivt styre dit gasforbrug døgnet rundt?

Hvad bør du overveje, hvis du er gasproducent?

 • Har du et 24/7-driftsteam, som kan optimere afsætningen af din gas?
 • Køber og sælger du upstream- og downstream-kapacitet i forbindelse med gastransport for at minimere omkostningerne?
 • Har du adgang til alle relevante markeder, så du kan sælge din gas på markedet med de højeste priser?
 • Benytter du dig af muligheden for at sikre fremtidig omsætning i perioder med høje priser?
 • Hvordan balancerer du din gasportefølje i tilfælde af produktionsafbrydelser?

Hvad kan vi gøre for dig?

 • Strukturerede løsninger: virtuelle lagre, sammedagsprofilering, skræddersyede forsyningsprodukter, optimering af aktiver, 'location-swaps' og råvarepriser med gas som det ene ben.
 • Lagring af gas – fysiske kapaciteter, optimering af og handel med aktiver.
 • Management services – forsyningsaftaler, 'upside'-aktieaftaler og supplerende partnerskaber.
 • Adgang til markedet.   
 • Overvågning af dine gasaktiviteter døgnet rundt.   

Mette Hansvik
Head of Origination Gas

mehan@dongenergy.co.uk

Frank Ten Voorde
Head of Gas Portfolio Management

frtvo@dongenergy.dk