Ungdomsuddannelser

Tag klassen med til et kraftvarmeværk

Hvor kommer strøm i stikkontakten og varme i radiatoren egentlig fra? I kommer med helt derind, hvor energien produceres, og I vil hurtigt få fornemmelsen af, hvor stort alting er. Rør på størrelse med tunneller og forbrændingskamre med plads til 2 x Rundetårn i højden.

På et klassebesøg er læring i centrum, og besøget er en unik mulighed for at koble undervisningen til virkeligheden.

I kan vælge mellem to forskellige besøg:

Omstilling til bæredygtig biomasse

Vi starter med en dialogbaseret gennemgang af, hvordan et kraftvarmeværk virker. På rundvisningen ser vi biomasselager, kedel, turbine, generator og kontrolrum samt laver aktiviteter, der relaterer sig til biobrændsler. Vi slutter af med en snak om, hvordan Ørsted bidrager til bæredygtig energiproduktion.

Kraftværksteknik

Vi starter med en dialogbaseret gennemgang af, hvordan et kraftvarmeværk virker og tilknytter begreber som brændværdi, energiomdannelse og nyttevirkning. På rundvisningen ser vi gipslager/røggasrensningsanlæg, kedel, turbine, generator og kontrolrum samt laver aktiviteter, der relaterer sig til kraftværksteknik. Vi slutter af med at snakke om, hvordan vi renser røggassen, og hvorfor det er vigtigt.

Find jeres nærmeste kraftvarmeværk, og book et besøg herunder.


Læs her: Vigtig information før jeres besøg

Asnæsværket - Online booking
Asnæsvej 16
4400 Kalundborg
E-mail: besoegetkraftvaerk@orsted.dk

Avedøreværket - Online booking
Hammerholmen 50
2650 Hvidovre
E-mail: besoegetkraftvaerk@orsted.dk

Studstrupværket - Online booking
Ny Studstrupvej 14
8541 Skødstrup
E-mail: besoegetkraftvaerk@orsted.dk

Skærbækværket - Online booking
Klippehagevej 22
7000 Fredericia
E-mail: besoegetkraftvaerk@orsted.dk

Esbjergværket - Online booking
Amerikavej 7
6700 Esbjerg
E-mail: besoegetkraftvaerk@orsted.dk

Herningværket - Online booking
Miljøvej 6
7400 Herning
E-mail: besoegetkraftvaerk@orsted.dk