Ørsted vinder udbud om hollandske havmølleparker

Den hollandske økonomiminister har tildelt Ørsted koncessionen til at opføre de hollandske vindmølleparker Borssele 1 og 2.

Om Borssele 1 og 2

  • Borssele 1 og 2 vil være ejet af Ørsted og har en kapacitet på 2 x 350 MW.
       
  • Tilskudsperioden er 15 år. Prisen vil ikke blive justeret for inflation.

  • Monopælunderstel.

  • Havmølleparkerne vil blive placeret 22 km fra kysten i den hollandske provins Zeeland, som har vanddybder på 14-38 m. De vil dække et areal på 128,3 km2 og hente energi fra en årlig gennemsnitlig vindhastighed på 9,5 m/s.

  • I overensstemmelse med de hollandske udbudsregler vil Ørsted opføre Borssele 1 og 2 i løbet af fire år. Dog giver reglerne mulighed for at forlænge fristen med et år.

  • Den hollandske systemoperatør, TenneT, er ansvarlig for opførelse, drift og ejerskab af transformerstationerne og eksportkablet.
Den hollandske økonomiminister har tildelt Ørsted koncessionen til at opføre de hollandske havmølleparker Borssele 1 og 2. Ørsted vandt koncessionerne med en gennemsnitspris, eksklusive transmissionsomkostninger, på EUR 72,70 pr. MWh i løbet af de første 15 år af kontrakten. Derefter vil havmølleparkerne operere efter markedsprisen.

Det er kun fire år siden, Ørsted satte et ambitiøst omkostningsmål for 2020 på EUR 100 pr. MWh i løbet af en vindmølleparks levetid – den såkaldte gennemsnitspris på energi fra havvind – inklusive transmissionsomkostninger. Dette mål, som havmølleindustrien senere har taget til sig, er nu nået.

Samuel Leupold, Executive Vice President og Head of Wind Power i Ørsted, siger: "At vinde dette udbud i hård konkurrence med andre tilbudsgivere er endnu et bevis på vores førende markedsposition og bekræfter vores forretningsmodel, der bygger på fortsat innovation, industrialisering og stordrift. "Med Borssele 1 og 2 når vi for første gang under en gennemsnitspris på energi fra havvind på EUR 100 pr. MWh og når dermed en vigtig milepæl for branchen mere end tre år tidligere end planlagt. Det understreger det store potentiale for havvind."

I overensstemmelse med de hollandske udbudsregler vil Ørsted opføre Borssele 1 og 2 i løbet af fire år, dog med mulighed for at forlænge fristen med et år. Havmølleparkens kapacitet på to gange 350 MW vil levere CO2-fri strøm, der dækker det årlige elforbrug for cirka én million hollandske husstande.

Jasper Vis, Country Manager for Ørsted i Holland, siger: "Den hollandske regering har vedtaget en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan for havmøllevindkraft. "Borssele-koncessionerne er en milepæl i Hollands omstilling til grøn energi, og vi ser frem til at byde ind med vores mere end 20 år lange erfaring med havvind i disse projekter."

Innovation og stordrift reducerer prisen på energi fra havvind

Reduktionen i elprisen er opnået gennem samarbejde på tværs af industrien, løbende innovation for vindmøller og vinger, løbende forbedringer af understellets design og af installationsmetoderne, større ledningskapacitet, en voksende og konkurrencedygtig forsyningskæde og sidst, men ikke mindst, takket være synergieffekten ved at opføre store vindmølleparker som Borssele 1 og 2. Hertil kommer, at de hollandske lokationer byder på gode bundforhold samt gode og stabile vindhastigheder, hvilket giver en højere ydelse fra den enkelte vindmølle.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583