DONG Energy tildelt tre havvindprojekter i Tyskland

I den første af to tyske auktionsrunder har Bundesnetzagentur i dag tildelt DONG Energy retten til at bygge tre havvindprojekter i den tyske del af Nordsøen. 
Havmølleparken Borkum Riffgrund 1.

DONG Energy deltog med seks projekter og vandt med følgende tre projekter med en samlet kapacitet på 590 MW:

  • OWP West (240 MW)
  • Borkum Riffgrund West 2 (240 MW)
  • Gode Wind 3 (110 MW)

De tre projekter er planlagt til at blive idriftsat i 2024, forudsat at DONG Energy træffer den endelige investeringsbeslutning i 2021.

Samuel Leupold, koncerndirektør og CEO for Wind Power i DONG Energy, siger: "Vi er glade for at have fået tildelt tre projekter i den første af to tyske auktioner, og vi har gode muligheder for at føje yderligere kapacitet til vores vindende projekter ved næste års tyske auktion. Vores ambition er at skabe profitabel vækst med yderligere ca. 5 GW kapacitet inden udgangen af 2025, og dagens resultat understøtter denne ambition."

Gennembrud for 'nul-bud'

På to af projekterne – OWP West og Borkum Riffgrund West 2 – indgav DONG Energy bud på EUR 0 (nul) pr. MWh, hvilket betyder, at disse projekter ikke vil modtage tilskud oveni engrosprisen på el. Gode Wind 3-projektet blev tildelt baseret på en budpris på EUR 60 pr. MWh.

Samuel Leupold siger:
"Nul-tilskudsbuddet er et gennembrud for havvinds konkurrencedygtighed, og det viser teknologiens store globale vækstpotentiale som en hjørnesten i et økonomisk bæredygtigt skift til grønne energisystemer. Billigere ren energi vil komme regeringer og forbrugere til gode og ikke mindst bidrage til at nå klimamålene fra COP21 i Paris. Det er dog vigtigt at bemærke, at der var flere omstændigheder ved denne auktion, som muliggjorde nul-buddet. Ikke mindst at vi har indtil 2024 til at opføre projekterne. Det åbner mulighed for at indsætte næste generations havmøller, der vil understøtte en stor omkostningsreduktion. Buddet afspejler desuden, at omkostningerne ved nettilslutningen ikke er inkluderet."

Samuel Leupold fortsætter:
"Finansiel disciplin er afgørende for os. Vores afkastkrav afspejler naturligvis projekternes eksponering mod kapitalomkostninger. Vi vurderer, at disse tyske projekter har et solidt potentiale for værdiskabelse, og vi vil nu gå videre med at modne projekterne hen mod en endelig investeringsbeslutning i 2021."

Volker Malmen, landechef i DONG Energy Tyskland, siger:
"DONG Energy har i årevis forfulgt en strategisk ambition om at gøre grøn energi billigere end sort. Havvind er fuldt ud i stand til at erstatte gamle kraftværker og blive rygraden i Tysklands overgang til ren energi. Jeg håber, at dagens opløftende resultater vil inspirere til en accelereret udbygning af havvind i Tyskland og sætte gang i elektrificeringen af transport og opvarmning."

DONG Energy bliver ansvarlig for havmøllerne, kabellægning mellem møllerne samt for transformerstationen til havs, mens netoperatøren TenneT bliver ansvarlig for at bygge, drive og eje eksportkablet og transformerstationen på land.

I Tyskland har DONG Energy lige nu 902 MW havvind i drift, fordelt på Gode Wind 1 og 2 og Borkum Riffgrund 1, og yderligere 450 MW er under opførelse på Borkum Riffgrund 2, som forventes at blive sat i drift i 2019. I alt har DONG Energy 3.600 MW havvindkapacitet på tværs af Tyskland, Storbritannien og Danmark, og yderligere 3.800 MW er under opførelse.


Omkostningsfaktorer, der muliggør bud uden tilskud

  • Platformskifte: Markant større havmøller – formentlig 13-15 MW – vil komme på markedet inden 2024. Med større vindmøller kan udvikleren øge elproduktionen og samtidig nøjes med færre vindmøller. Det bidrager væsentligt til omkostningsreduktioner både i anlægsfasen (færre tårne og forbindelseskabler og lavere omkostninger til skibe og mandskab) samt i forbindelse med drift og vedligehold i hele havmølleparkens levetid.
  • Størrelse: OWP West og Borkum Riffgrund West 2 bliver lagt sammen til ét stort projekt med mulighed for at tilføje yderligere volumen og øge projektets samlede størrelse ved næste års auktion.
  • Beliggenhed: Projektet drager fordel af middelvinde på over 10 m/s, hvilket er blandt de højeste hastigheder på tværs af alle DONG Energy's havmølleparker. Desuden ligger projektet ved siden af DONG Energy's Borkum Riffgrund 1 og 2, hvilket betyder, at drift og vedligehold kan varetages fra DONG Energy's eksisterende drifts- og vedligeholdelsesfaciliteter på havnen i Norddeich.
  • Udvidet levetid: De tyske myndigheder har godkendt muligheden for at forlænge aktivets levetid fra 25 til 30 år.
  • Ikke et 'full scope'-projekt: I den tyske auktion bød udviklerne ikke på nettilslutningen, hvilket betyder, at den ikke er inkluderet i buddet.
Ovenstående faktorer medfører produktionsomkostninger, der er lavere end vores prognose for engrosprisen på el, og de vil gøre det muligt at skabe værdi og leve op til vores afkastkrav ved de forventede markedspriser uden tilskud. Sammenholdt med tyske prognoser for elprisen, som er udarbejdet af førende analysefirmaer, anser vi vores prisprognoser for at være relativt konservative. Vi anvender højere kapitalomkostninger end ved tidligere projekter for at afspejle den potentielt større risiko forbundet med eksponering mod markedspriser.

De omkostningsreduktioner, som er nødvendige i det tyske projekt, er fuldt ud realiserbare både teknisk og kommercielt. Frem mod den endelige investeringsbeslutning i 2021 vil DONG Energy følge de nøglefaktorer, der bestemmer de langsigtede elpriser i Tyskland. Til disse faktorer hører EU's initiativer for at genoplive det europæiske kvotesystem for handel med rettigheder til udledning af CO2, udfasningen af atomkraft og konventionelle energikilder, kullets fremtid i Europa samt udbygningen af de landbaserede transmissionsnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17