DONG Energy's klimapartnerskaber sikrer besparelser og CO2-reduktion

Vi samarbejder med vores klimapartnere om at spare på energien og CO2'en. Sammen nåede DONG Energy og Egetæpper en CO2-besparelse på omkring 20 % et år før tid og har nu sat mål for 2020.
Gennem omkring 100 klimapartnerskaber udveksler vi viden. Vi samarbejder med vores partnere om at reducere deres energiomkostninger og CO2-udledning og om at støtte investeringer i nye vedvarende energiformer. For eksempel brugte Egetæpper i 2013 21 % mindre energi end i 2006. Deres samlede CO2-besparelser svarer til 1.600 danskeres CO2-udledning i løbet af et år.

DONG Energy's klimapartnere spænder fra virksomheder som f.eks. Novo Nordisk og Daloon til KMD og Tivoli. I 2011 indgik vi et partnerskab med gulvtæppeproducenten Egetæpper.
Sammen er det lykkedes at nå målet om at reducere Egetæppers energiforbrug og CO2-udledning med omkring 20 % gennem energisparerprojekter. Målet blev nået i 2013, et år tidligere end planlagt. Besparelserne er desuden investeret i vedvarende energi gennem havvind fra Horns Rev 2.

Som opfølgning på succesen fornyede DONG Energy partnerskabet med Egetæpper i 2014, hvor et af målene er at halvere Egetæppers energiforbrug og CO2-udledning i 2020 sammenlignet med 2006.

"DONG Energy hjælper os med at gøre vores arbejde endnu mere struktureret, så vi sikrer løbende fokus og fremdrift i klimapartnerskabet. Resultatet er, at vores ansvarligheds- og klimastrategi er omsat i konkrete aktiviteter, som vi arbejder systematisk med," fortæller Jan Ladefoged, CSR Manager hos Egetæpper.

Gennem klimapartnerskaberne skaber vi stærke relationer til vigtige erhvervskunder. DONG Energy øremærker certificeret, klimavenlig strøm fra havmølleparker eller bionaturgas til klimapartnerne. Vi arbejder med et fælles værdisæt om at bruge mindre energi og bidrage til at omstille energiforsyningen til mere vedvarende energi.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583