Kandidater er klar til bestyrelsesvalg i DONG Energy Eldistribution A/S’ bestyrelse

27 kandidater har meldt sig klar til valg af forbrugerrepræsentanter i DONG Energy Eldistribution A/S’ bestyrelse.
27 kandidater har meldt sig klar til valg af forbrugerrepræsentanter i DONG Energy Eldistribution A/S’ bestyrelse.

Navnene er i dag offentliggjort på www.dongenergy-distribution.dk, og forbrugere i DONG Energy’s forsyningsområde kan stemme på deres foretrukne kandidat fra den 12. januar. På websiden er der flere oplysninger om kandidaterne.

De forbrugervalgte repræsentanter træder ind i elnetselskabets bestyrelse på lige fod med resten af medlemmerne. Så afgiv din stemme og vær med til at afgøre, hvem der skal tale kundernes sag i forhold til beslutninger, der berører elnettets drift og økonomi eller andre af de opgaver, som elnetselskabet har ansvaret for.

Afstemning til valget foregår primært elektronisk via selvbetjeningen på www.dongenergy-distribution.dk, hvor der også er flere oplysninger om kandidaterne. Der kan også stemmes ved telefonisk indtastning på DONG Energy Eldistribution A/S’ tast selv-service på 72 10 37 10.

Sidste frist for at afgive sin stemme er 9. februar kl. 12. De 3 højest placerede på valgresultatlisten indtræder i bestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583