DONG Energy opfordrer til global klimaaftale på COP21

Det er vigtigt, at vi får en global klimaaftale på COP21. DONG Energy tror på, at vi vil opleve et stort gennembrud inden for de næste ti år, hvor grøn energi bliver billigere end sort energi, hvis de politiske ledere, industrien, de lovgivende instanser og investorerne skubber på.
DONG Energy opfordrer til global klimaaftale på COP21

Over 180 nationer og omkring 40.000 delegerede fra hele verden mødes i Paris til COP21 for at afslutte forhandlingerne om en global klimaaftale. Klimainitiativer er yderst komplekse problemstillinger, og de nationale delegationer, der har til opgave at nå frem til en global aftale, står over for utallige vanskelige politiske, økonomiske, diplomatiske, sociale og kulturelle udfordringer. 

Det altoverskyggende mål er at gøre det muligt for flere lande, virksomheder og samfund over hele verden at gå fra fossile energiformer, såsom kul, olie og gas, til energiformer, som både er vedvarende og mindre skadelige for Jordens økosystemer. Det er en kolossal opgave, som kræver at både politiske ledere, industrien, de lovgivende instanser og investorerne aktivt gør noget.

"Med en global klimaaftale på COP21 håber jeg, at verdens politiske ledere sammen med os vil gøre en indsats for at sikre, at det fremover simpelthen bliver for dyrt at vælge de energiteknologier, der forurener vores miljø. Hvis de politiske ledere, industrien, de lovgivende instanser og investorerne skubber på, vil vi inden for de næste ti år opleve et stort gennembrud, hvor grøn energi bliver billigere end sort energi," siger DONG Energy's adm. direktør, Henrik Poulsen.

Sådan kan vi nedbringe omkostningerne ved grøn energi

DONG Energy arbejder konstant på at nedbringe omkostningerne ved vedvarende energiformer, såsom havvind og bioenergi. Vi har et strategisk mål om at reducere omkostningerne ved havvind med 35-40 procent inden 2020, og vi er godt på vej til at nå dette mål. Vindmøllerne bliver stadig større og mere effektive, og vi er i gang med at udvikle en standardmodel for havmølleparker, der er baseret på et ensartet design og standardiserede komponenter. 

Hvis grøn energi skal være billigere end fossil energi, skal prisen for at udlede CO2 fastsættes på en sådan måde, at den mere retfærdigt afspejler de belastninger, som de påfører miljøet.

Industrien har til opgave at sikre, at man konstant forsøger at nedbringe omkostningerne ved vedvarende energi, og de politiske ledere skal sikre, at anvendelsen af fossile brændstoffer, som forurener vores miljø, bliver dyrere. I DONG Energy håber vi, at de politiske ledere vil tage et vigtigt skridt i den rigtige retning og indgå en global klimaaftale under COP21 i Paris.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk