Aarhus får grøn fjernvarme

Et af verdens største biomassefyrede kraftvarmeværker ligger i Aarhus. Studstrupværket begyndte den 10. oktober at fyre med træpiller i stedet for kul, så byens borgere og virksomheder nu forsynes med grøn varme og el, samtidig med at CO2-emissionerne reduceres med ét ton pr. borger.
Omstilling af Studstrupværket fra sort til grøn

Fakta

  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt indvier Studstrupværket sammen med rådmanden for Teknik & Miljø Aarhus, Kristian Würtz, den 10. oktober 2016. 
  • Studstrupværket har fået bygget en silo, der kan indeholde 65.000 tons træpiller. Siloen er 43 meter høj og har en diameter på 70 meter.
  • Der er blevet etableret et ca. 800 meter langt transportsystem, som skal bringe det nye brændsel fra skibene via siloen og ind i det ombyggede kraftværk.
  • Med den grønne omstilling af Studstrupværket kan Aarhus Kommune reducere sine årlige CO2-emissioner med 310.000 ton. Det svarer til et ton CO2 om året pr. indbygger. Indbyggertallet i Aarhus Kommune nærmer sig 332.000, og den enkeltes CO2-aftryk har hidtil været seks ton pr. indbygger, men reduceres nu til fem ton pr. indbygger.
  • I anledning af den grønne omstilling af Studstrupværket giver rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, startskuddet til 'Jagten på det grønne Aarhus', en skattejagt, hvor store som små aarhusianere kan teste deres viden om grøn energi og deltage i en konkurrence om flotte cykelpræmier. Konkurrencen løber til og med onsdag den 19. oktober kl. 15 og foregår i Mølleparken ved Vester Allé, 8000 Aarhus C.

Et af verdens største biomassefyrede kraftvarmeværker ligger i Aarhus. Studstrupværket begyndte den 10. oktober at fyre med træpiller i stedet for kul, så byens borgere og virksomheder nu forsynes med grøn varme og el, samtidig med at CO2-emissionerne reduceres med ét ton pr. borger.

Et af Danmarks største kraftvarmeværker er klar til at levere grøn fjernvarme til Aarhus og omegn svarende til omkring 225.000 aarhusianeres varmeforbrug. Efter godt to års intenst arbejde med at omstille Studstrupværket kan energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt den 10. oktober indvie et kraftværk, der er i stand til at fyre med træpiller i stedet for kul.

"Jeg er glad for, at vi nu kan indvie et nyt, grønt Studstrupværk, der fremover kan levere grøn fjernvarme til Aarhus og grøn el til det danske elnet. Det giver et markant bidrag til den grønne omstilling i Danmark, og vi tager et stort skridt i retning af et energisystem, der er grønt, uafhængigt og økonomisk bæredygtigt," siger Thomas Dalsgaard, Executive Vice President i DONG Energy.

En milepæl for Aarhus' klimamål

Den netop afsluttede omstilling af Studstrupværket er den største enkeltstående begivenhed i hele den grønne omstilling af Aarhus. Omstillingen fra kul til træpiller på Studstrupværket giver ikke bare den største samlede CO2-reduktion i Aarhus til dato, men er også den største danske ombygning til grøn energi. Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, glæder sig over den store gevinst, der er ved at skifte kul ud med træpiller.

"Med omstillingen af Studstrupværket har vi taget vi et stort og vigtigt skridt, som betyder meget for vores ambition om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. Den grønne varme betyder, at alle aarhusianere får deres årlige CO2-udledning reduceret med et ton og dermed går fra seks til fem ton pr. år pr. indbygger," siger han.

For Aarhus Kommune er den grønne omstilling af Studstrupværket en løftestang, der er til at tage at føle på.

"Fyringen med træpiller på Studstrupværket har en kæmpe betydning for vores klimamål. Det giver blod på tanden til at fortsætte arbejdet med den grønne omstilling, som vi i stigende grad skal skabe sammen med byens borgere og virksomheder," siger Kristian Würtz.

Den nye klimaplan 2016-2020 skal sætte byens næste klimamål, og på selve varmeområdet vil det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg om få måneder også levere grøn varme. Dermed styrker Aarhus Kommune den grønne fjernvarme endnu mere og sikrer grøn forsyning mange år frem, da Studstrupværket vil levere 50 procent af den grønne fjernvarme på årsbasis, mens det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg vil levere 20 procent af den grønne fjernvarme på årsbasis.

Et skoleeksempel

Ud over omstillingen fra kul til træpiller, som nu er afsluttet, etablerede AffaldVarme Aarhus to store elkedler på Studstrupværket for halvandet år siden. Med dem kan værket bruge el til at producere fjernvarme, når vindmøllerne i Danmark kører på fuld kraft, og elpriserne er lave.

"Studstrupværket er et skoleeksempel på, hvordan vi bedst muligt udnytter vores ressourcer til gavn for klimaet og sikrer forbrugerne konkurrencedygtige priser. Vi skal bruge både vind, sol og biomasse og få de forskellige teknologier til at spille sammen, så de komplementerer hinanden bedst muligt," siger Thomas Dalsgaard.

Omstillingen, der beløber sig til ca. 1,3 mia. kroner, gør Studstrupværket til et af de største biomassefyrede kraftværker i verden. Det forventes, at Studstrupværket vil kunne producere fjernvarme baseret på biomasse til omkring 106.000 aarhusianske husstande samt grøn el svarende til omkring 230.000 husstandes årlige forbrug.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk