Ørsted og TSMC indgår verdens største langsigtede elkøbsaftale inden for vedvarende energi

Ørsted og det taiwanske halvlederselskab TSMC har i dag indgået en langsigtet elkøbsaftale (corporate PPA eller CPPA), som betyder, at TSMC vil aftage hele produktionen fra Ørsteds 920 MW Greater Changhua 2b & 4 havvindmøllepark. Aftalen er den største af sin art nogensinde inden for vedvarende energi. Den 20-årige fastprisaftale træder i kraft, når Greater Changhua 2b & 4 bliver sat i kommerciel drift i 2025/2026, forudsat at havvindmølleparken har fået adgang til elnettet, og at Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning.

TSMC er verdens største producent af halvledere og er samtidig førende på verdensplan inden for grøn produktion. Med denne CPPA understreger TSMC sit langsigtede engagement i miljømæssig bæredygtighed. 

J.K. Lin, Senior Vice President, Information Technology and Materials Management & Risk Management i TSMC, siger: “Vi er i TSMC glade for at kunne indgå et samarbejde med Ørsted, som både øger vores anvendelse af vedvarende energi, bidrager til Taiwans grønne omstilling og hjælper med at skabe et industrimiljø i verdensklasse. Som ansvarlig samfundsborger handler TSMC grønt for at beskytte miljøet.”

Aftalen med TSMC sikrer i den 20-årige kontraktperiode Greater Changhua 2b & 4 en elpris inklusive taiwanske VE-oprindelsesgarantier, som er højere end den indfødningstarif, der oprindeligt blev opnået i forbindelse med Taiwans første havvindauktion i juni 2018. Det forbedrer projektets økonomi og hjælper Ørsted med at modne Greater Changhua 2b & 4 frem mod en endelig investeringsbeslutning.

Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør i Ørsted Offshore, siger: ”TSMC viser vejen for indkøb af vedvarende energi og handler aktivt for at indfri deres ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasser. Ved at indkøbe vedvarende energi i et hidtil uset omfang støtter TSMC stærkt op om udbygningen af vedvarende energi. At vi nu har indgået den største langsigtede elkøbsaftale nogensinde med verdens førende halvlederselskab, vidner om, at Ørsted er en betroet partner for både virksomheder og regeringer, når det handler om grøn energi.”

Chef for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, Matthias Bausenwein, siger: ”Aftalen mellem Ørsted og TSMC understreger Ørsteds pionerrolle i udviklingen af vedvarende energi i Asien og Stillehavsområdet. I Taiwan er vi allerede i gang med at opføre havvindmølleparken Greater Changhua 1 & 2a, som sammen med Greater Changhua 2b & 4-projektet, der nu er et skridt nærmere en endelig investeringsbeslutning, gør havvind til hjørnestenen i Taiwans omstilling fra fossil til grøn energi.”

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til resultat eller investeringsniveau for regnskabsåret 2020.

Om Greater Changhua 2b & 4
Greater Changhua 2b & 4 bliver Ørsteds tredje havvindmøllepark i Taiwan, forudsat at der træffes endelig investeringsbeslutning, hvilket Ørsted forventer at gøre i 2023. Havvindmølleparken får en kapacitet på 920 MW og kommer til at ligge i Taiwan-strædet ca. 50 km ud for Changhua-provinsens kyst.

Taipower, som er systemansvarlig i Taiwan, bygger nyt transmissionsnet, så nettet kan håndtere udbygningen af havvind. Ifølge den nuværende tidsplan forventes Greater Changhua 2b & 4 at få adgang til elnettet i slutningen af 2025. Ørsted forventer, at den første strøm fra havvindmølleparken vil kunne produceres umiddelbart herefter, og at parken vil være fuldt idriftsat i 2026.

Greater Changhua 2b & 4 kommer til at ligge ved siden af Greater Changhua 1 & 2a, som Ørsted er i gang med at opføre. Ørsted er også medejer af Taiwans første havvindmøllepark i kommerciel skala, Formosa 1, hvis kapacitet i oktober 2019 blev udvidet til 128 MW.

For yderligere information:

Ørsted Group Media Relations
Tom Lehn-Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
alban@orsted.dk

Om Ørsted 
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.600 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftet fil