Annoncering af den endelige prisfastsættelse i relation til DONG Energy's invitation til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt

 

DETTE MATERIALE UDGØR IKKE EN DEL AF NOGET TILBUD ELLER NOGEN OPFORDRING TIL AT ERHVERVE ELLER TEGNE VÆRDIPAPIRER I AMERIKAS FORENEDE STATER. OBLIGATIONERNE NÆVNT HERI ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV AF 1933 (DEN “AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV”).

OBLIGATIONERNE MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL ELLER PÅ VEGNE AF AMERIKANSKE INDIVIDER (SOM DETTE BEGREB ER DEFINERET I REGULATION S I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOV), UNDTAGEN I HENHOLD TIL EN DISPENSATION FRA DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRHANDELSLOVS REGISTRERINGSKRAV. VÆRDIPAPIRERNE VIL IKKE BLIVE UDBUDT OFFENTLIGT I AMERIKAS FORENEDE STATER.

DETTE MATERIALE ER IKKE BEREGNET TIL DISTRIBUTION I AMERIKAS FORENEDE STATER ELLER TIL PERSONER, DER BEFINDER SIG I ELLER ER BOSIDDENDE I AMERIKAS FORENEDE STATER, DETS TERRITORIER ELLER BESIDDELSER, ELLER TIL PERSONER, SOM BEFINDER SIG I ELLER ER BOSIDDENDE I ITALIEN.


Annoncering af den endelige prisfastsættelse i relation til DONG Energy’s invitation til at tilbyde hybridobligationer tilbagekøbt

Den 20. januar 2011 annoncerede DONG Energy A/S resultaterne af selskabets betingede invitation til alle ejere (med forbehold for de i Tender Offer Memorandum angivne regulatoriske tilbudsbegrænsninger) af selskabets EUR 1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003) til helt eller delvist (op til og med forbehold af det i Tender Offer Memorandum angivne Maximum Acceptance Amount) at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af selskabet. DONG Energy annoncerede, at selskabet havde accepteret at tilbagekøbe et samlet antal eksisterende hybridobligationer svarende til EUR 500 mio.med en Scaling Factor på ca.93,44 %.

DONG Energy annoncerer hermed den endelige prisfastsættelse i relation til invitationen til at tilbyde eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt. Tilbagekøbsprisen er fastsat til 102,012 % af den nominelle værdi af hver udestående eksisterende hybridobligation, der ønskes tilbagekøbt i henhold til invitationen, og som er accepteret af DONG Energy, med tillæg af påløbne renter på 3,210 % af hver af de pågældende obligationers nominelle værdi.   

Følgende opsummerer betingelserne for prisfastsættelsen i invitation:

Interpolated Mid-Swap Rate: 2,623 %

Repurchase Spread: 2,35 %

Repurchase Yield: 4,9 %

Repurchase Price: 102,012 %

Accrued Interest: 3,210 %

Tilbagekøbet forventes gennemført den 28. januar 2011. Når tilbagekøbet er gennemført forventes det, at nominelt EUR 600 mio. af de eksisterende hybridobligationer fortsat vil være udestående.

Det relaterede resultatdokument vil blive gjort tilgængeligt via følgende link:

http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx

Barclays Capital, Deutsche Bank, J.P. Morgan og Société Générale har fungeret som Joint Dealer Managers og Danske Bank og Nordea har fungeret som Co-Dealer Managers på denne transaktion. Lucid Issuer Services Limited har fungeret som Tender Agent. Se venligst Tender Offer Memorandum for yderligere information om tilbagekøbet.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010eller det udmeldte forventede investeringsniveau. 

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750


DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com.


Ansvarsfraskrivelse

Denne koncernmeddelelse skal læses i forbindelse med Tender Offer Memorandum. Denne koncernmeddelelse og Tender Offer Memorandum indeholder vigtig information, som bør læses grundigt før der træffes nogen form for beslutning angående invitationen. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, anbefales det, at du søger individuel finansiel rådgivning, derunder i relation til skattemæssige konsekvenser, hos din børsmægler, bankrådgiver, juridiske rådgiver, revisor eller anden uafhængig finansiel rådgiver. Individer eller selskaber, hvis eksisterende obligationer opbevares af en børsmægler, værdipapirhandler, bank, forvalter, investeringsselskab eller en anden repræsentant, skal kontakte denne, såfremt man ønsker at tilbyde eksisterende obligationer i henhold til invitationen. Hverken selskabet, Dealer Managers eller Tender Agent (begge som defineret i Tender Offer Memorandum) udtrykker nogen anbefaling om, hvorvidt indehavere af obligationer bør tilbyde eksisterende obligationer i henhold til invitationen.