Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af 2010, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for de første ni måneder af 2009: Omsætningen steg med 2.699 mio. kr. til 38.490 mio. kr. EBITDA steg med 3.202 mio. kr. til 10.032 mio. kr. som følge af højere energipriser samt produktion fra nye vindmølleparker. Derudover var EBITDA i 2009 negativt påvirket af tidsforskydningseffekter. Resultat efter skat blev næsten tredoblet til 3.091 mio. kr. Forventninger EBITDA for 2010 forventes på et højere niveau end de tidligere udmeldte forventninger. EBITDA i 4. kvartal forventes at være positivt, men lavere end gennemsnittet for kvartalerne i de første ni måneder af 2010. Det er fortsat forventningen, at den justerede nettogæld vil udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i 2010. Nettoinvesteringerne for 2010 forventes at udgøre 11-12 mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på 10 mia. kr. Nettoinvesteringer i 2011 forventes at udgøre omkring 15 mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på 10-15 mia. kr. For 2012 og 2013 forventes i gennemsnit et niveau for nettoinvesteringer på maksimalt 15-20 mia. kr. årligt. ”Det er et solidt resultat vi i dag kan præsentere for de første ni måneder af 2010. Højere energipriser, produktion fra nye vindmølleparker og omkostningsreduktioner er baggrunden for det forbedrede resultat. DONG Energy investerede for ca. 10 mia. kr. i årets første ni måneder, og er hastigt på vej i omstillingen til en mere grøn virksomhed. På baggrund af de planlagte investeringer er det vores mål at kunne fordoble EBITDA frem mod 2015 i forhold til 2009”, siger koncernchef Anders Eldrup. Telefonkonference for investorer og analytikere afholdes torsdag den 11. november kl. 11.00: DK +45 3271 4767 International +44 (0) 207 509 5139 Præsentationsmateriale til denne telekonference vil være tilgængeligt før selve præsentationen på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/ Se halvårsrapporten her: www.dongenergy.com/delaarsrapporter Yderligere information Louise Münter Media Relations Telefon: +45 9955 9662 Morten Hultberg Buchgreitz Investor Relations Telefon: +45 9955 9686 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com