DONG Energy og Iberdrola indgår endelig LNG-aftale

I forlængelse af indgåelsen af aftalen om kommercielle betingelser - som meddelt tidligere på året - har DONG Energy og Iberdrola indgået en detaljeret leveringsaftale, der indebærer, at Iberdrola skal levere LNG (liquefied natural gas) svarende til ca. 1 mia. m3 naturgas årligt til DONG Energy. Der er tale om en tiårig leveringsaftale med option på fem års forlængelse, og leverancerne begynder i slutningen af 2011. LNG'en leveres til Gate terminal i Rotterdam havn. DONG Energy er medejer af terminalen og råder årligt over 3 mia. m3 af terminalens importkapacitet. Terminalen er i øjeblikket under opførelse og forventes taget i drift i løbet af 2011. Dette er den første LNG-aftale, DONG Energy har indgået, og den første langsigtede aftale om levering af LNG til det hollandske marked. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com.