DONG Energy gennemfører salg af aktier i Swedegas AB

Som udmeldt december 2009 har DONG Energy sammen med de øvrige ejere af det svenske gastransmissionsselskab Swedegas AB besluttet at sælge sine aktier i selskabet til EQT Infrastructure Fund (EQT). De svenske konkurrencemyndigheder har nu godkendt transaktionen, og denne er derfor afsluttet endeligt i dag. DONG Energy har dermed solgt sin andel på 20,4% af aktierne i Swedegas til EQT. EQT har ligeledes overtaget de øvrige ejeres (Statoil, Fortum og E.ON Ruhrgas) aktieandele. Fortjenesten fra salget indarbejdes i forventningerne til resultatet efter skat for regnskabsåret 2010. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.