Alt udsolgt igen på DONG Energys Gas Release-auktion

26.04.07 DONG Energy holdt i dag auktion over i alt 400 mio. m3 naturgas, svarende til 10 procent af det danske gasmarked, på den årlige gas release-auktion. Auktionen blev en succes, idet samtlige udbudte mængder naturgas blev bortauktioneret. Auktionen er led i DONG Energy's forpligtelse over for Europa-Kommissionen i forbindelse med godkendelsen af fusionen mellem energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (el-delen). Auktionen anvendte det af DONG Energy udviklede "Two-Way Gas Release"-koncept, hvor DONG Energy leverer naturgas i Danmark mod tilsvarende gasmængder på markederne i England, Belgien, Holland og Tyskland. Jan Ingwersen, vice president i DONG Energy, siger: "Vi er meget tilfredse med, at også vores anden gas release-auktion er forløbet succesfuldt. Det viser, at det et attraktivt koncept for gasauktioner, som bidrager til udviklingen mod et nordvesteuropæisk regionalt gasmarked." Ni bydere deltog i auktionen, hvor der blev udbudt 10 lodder af 40 mio. m3 naturgas. Den internetbaserede auktion blev varetaget af en uvildig tredjepart. Auktionen blev gennemført over tre runder, og resultatet blev, at de 10 lodder, som skal leveres i Danmark, byttes mod fem lodder i Holland og fem lodder i Tyskland. For yderligere information henvises til www.dongenergy.com/gasrelease. Den næste auktion i DONG Energy's Gas Release Programme finder sted i foråret 2008. For yderligere information kontakt venligst: Media Relations Louise Münter 4480 6910