Kapitaludvidelse godkendt på ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

DONG Energy A/S’ aktionærer har på en ekstraordinær generalforsamling i dag godkendt den planlagte kapitaludvidelse i DONG Energy A/S, hvorefter fonde administreret af Goldman Sachs gennem New Energy Investment s.à r.l., Arbejdsmarkedets Tillægspension, PFA Pension, Forsikringsaktieselskab og de eksisterende minoritetsaktionærer SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise tegner aktier i selskabet for et samlet beløb på 13.050 millioner kr.

Kapitaludvidelsen forventes gennemført senere i dag.

Derudover er Martin Hintze indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen godkendte derudover de øvrige forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af indkaldelsen.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2014 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2014-2015.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 73 mia. kr. (EUR 9,8 mia.) i 2013. For yderligere information, se www.dongenergy.com