Studiejob og projekter

En stejl læringskurve fra start til slut

Få et studiejob hos Ørsted

Et studiejob hos os giver dig indsigt i vores forretning og er en god måde at begynde at arbejde for os på.

Arbejde med mening

Et studiejob i Ørsted kan ofte være et godt springbræt til din videre karriere hos os. For os er studentermedhjælpere en vigtig ressource. Har du studiejob hos os, er det fordi, vi mener, at du kan gøre en forskel, og at vi kan give dig noget tilbage, som du kan bruge i dit studie.

Derfor opfordrer vi dig til at søge relevante studiejob hos os, som kan hjælpe dig videre i vores organisation efter afsluttet uddannelse. Vi arbejder aktivt med at tilbyde studiejob i alle afdelinger.

Gennem vores studenternetværk kan du opnå gode relationer, læring og vidensdeling med de øvrige studentermedhjælpere.

Hvem kan ansøge?

Vi søger studerende på bachelor- og kandidatuddannelser inden for en bred vifte af studieretninger. Du skal have opnået gode resultater, have et højt personligt drive, være ansvarlig, omstillingsparat og villig til at lære. Et studiejob inden for dit fagområde, er den bedste måde at udvikle din karriere hos os.

Se ledige stillinger

Skriv dit projekt hos Ørsted

Har du lyst til at samarbejde med et af Europas førende energiselskaber og verdens førende udvikler af vindmølleparker? Nu har du chancen.

Læs videre for at høre om mulighederne for at lave et projekt sammen med Ørsted.

Forudsætninger

 • Du er tilmeldt et relevant studie på et universitet eller handelshøjskole, og er i gang med din kandidatgrad
 • Normalt er det muligt at lave et bachelor- eller kandidatprojekt med os, men større semesterprojekter er også velkomne
 • Du skal selv finde en underviser på dit uddannelsessted, som skal fungere som vejleder på studenterprojektet
 • Du skal selv sikre, at al teknisk udstyr, f.eks. laboratoriefaciliteter, som er nødvendigt for at skrive dit studenterprojekt, er tilgængeligt på dit uddannelsessted
 • Du er i samarbejde med din vejleder fra dit uddannelsessted ansvarlig for at sikre, at studenterprojektet lever op til dit universitets akademiske standarder og krav
 • Foruden dit CV, følgebrev og karakterudskrift skal din vejleders CV/baggrund inkluderes i ansøgningen

Ledige studenterprojekter

Se tilgængelige projekter under katagorien Student projects under Ledige job. 

Indsend et teknisk projektforslag

Ørsted indbyder universitetsprofessorer til at indsende forslag til teknisk samarbejde inden for ingeniørdiscipliner samt geoscience og fysik. For at foreslå et emne, udfyld venligst denne skabelon (på engelsk) og send den til windthesis@orsted.dk.

Fra speciale til PhD

Jakob Glasdam, Stærkstrømsingeniør fra Aalborg Universitet, afsluttede sit speciale i 2011

 • Læs mere om Jakob Glasdam

  ”Jeg skrev inden for området havvind. Formålet med mit speciale var at udvikle en analysemodel til at vurdere risikoen for forekomsten af utilladeligt høje koblingsoverspændinger i større havmølleparker. Konsekvensen af sådanne overspændinger kan være nedbrud og destruktion af de elektriske komponenter, der driver havmølleparken. Helt specifikt opstillede jeg en afbrydermodel, der blev anvendt i selve analysen.

  Formålet med analysearbejdet var også at evaluere de simuleringsværktøjer, som Ørsted anvender i designfasen af en havmøllepark, så vi i betydelig grad kan nedbringe fejlraten af de elektriske komponenter, der driver vores havmølleparker. På denne måde sikrer vi forsyningen af vedvarende energi til vores mange elkunder. Resultatet af specialet bliver nu implementeret i Ørsteds fremtidige arbejde med opførelse af havmølleparker.

  Ørsted var et oplagt valg for mig, da mine interesser ligger inden for havvind. Samtidig var det vigtigt for mig, at få lov til at skrive et langt speciale, dvs. på to semestre fremfor ét, hvilket gav mig mulighed for en større fordybelse i specialet. Det blev også starten på min ph.d., som jeg efterfølgende begyndte på i samarbejde med Ørsted. De resultater, jeg har opnået gennem både specialet og ph.d.en, kan jeg bruge i mit videre arbejde.”

  Specialetitel: Opstilling, validering og anvendelse af en vakuum afbrydermodel i forbindelse med tidsdomæneanalyser i store offshore vindmølleanlæg,

  Læs mere om Ørsted Wind Power.

 

Karriereudvikling

Vi investerer i at udvikle vores medarbejderes kompetencer, fordi vi tror på, at vores medarbejdere er den vigtigste katalysator til vores fremtidige vækst