Vi gør en forskel i omstillingen til grøn energi

Vores 5.900 medarbejdere yder en ekstraordinær indsats hver eneste dag for at opfylde energibehovet hos de kunder, samarbejdspartnere og lokalsamfund, vi er en del af. Det gør vi ved at udvikle, opføre og drive avancerede anlæg for vedvarende energi og gå foran i den globale energiomstilling.
 
"Hvis vi skal nå vores ambitiøse vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, har vi brug for dygtige medarbejdere, som yder deres bedste. Vi ønsker derfor at tilbyde et givende og bæredygtigt arbejdsliv, som ikke alene fremmer performance, men som også skaber et meningsfyldt arbejde, arbejdsglæde og trivsel."
 
Hanne Blume, Senior Vice President, People & Development 

Fælles front mod klimaforandringer

Ørsted har forvandlet sig fra at være et af Europas mest kul- og olieintensive energiselskaber til at være en global leder inden for havvind. 

Vores omstilling er drevet af en vision om at gå foran i omstillingen til vedvarende energisystemer og indtage en klar position i kampen mod klimaforandringer. Vi har samtidig ændret vores forretningsmodel, så vi er klædt på til at konkurrere i en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Læs mere

Vi udvikler morgendagens vedvarende teknologier

Vi vil gå foran i omstillingen til grøn energi, og vi investerer derfor betydeligt i innovation og giver vores medarbejdere mulighed for at forme fremtidens vedvarende energiteknologier.

Vi fremmer et dynamisk og mangfoldigt samarbejdsmiljø, og vi tilskynder alle vores medarbejdere til løbende læring og udvikling, så de kan realisere deres fulde potentiale.

Læs mere

Langsigtet medarbejdertilfredshed og -trivsel

Vores succes før, nu og i fremtiden bygger på vores engagerede og dygtige medarbejdere.

Vi tror på, at medarbejdere, som trives på arbejdspladsen, er gladere, sundere og har mere energi også uden for arbejdet. Derfor arbejder Ørsted målrettet på at være en arbejdsplads, som fremmer et bæredygtigt arbejdsliv, der ikke alene tilskynder til at yde toppræstationer, men også tilbyder et motiverende formål, langsigtet medarbejdertilfredshed og fysisk og mental trivsel. 

Læs mere

Vi arbejder efter fem styrende principper:

Integritet, passion, team, resultater og sikkerhed. 

Integritet
Vi er åbne og troværdige og har en høj etik

Passion
Vi brænder for vores arbejde og er stolte af det, vi opnår

Team
Vi viser hinanden tillid og respekt, arbejder uformelt sammen og sætter pris på mangfoldighed

Resultater
Vi sætter overliggeren højt, tager ansvar og får de rigtige ting gennemført

Sikkerhed
Vi går aldrig på kompromis med vores sundhed og sikkerhed

Læs mere

Mød nogle af dine fremtidige 6,200 kolleger

/

Ledige stillinger

Vil du være med til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi?