Innovation er i vores DNA - er det i dit?

Målet er højt

VI sætter høje målkrav i alt hvad vi gør, og vi fortsætter med at udfordre os selv og hinanden for at sætte barren, og sikre, at vi fortsat er leder i industrien

Skab fremtiden med os

Vi har brug for medarbejdere med innovative idéer for at fastholde vores førerposition inden for grøn energi

Vi vil gerne holde vores planet, blå, grøn og smuk – også for kommende generationer. I dag er grøn energi billigere end sort, hvilket gør det muligt at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Og vi viser vejen. I takt med at omfanget af vores projekter stiger, skubber vi grænserne for, hvad der er muligt. I dag er vi en af de største udviklere af grøn energi i verden.

De skarpeste hjerner

Vi har brug for kloge hoveder til at hjælpe os forrest i branchen og til at kunne udvikle innovative teknologier og ny viden, så vi kan gøre vores vision til virkelighed.

Som en ny månelanding

”Vi flytter grænserne for, hvad der er muligt. Inden for offshore vind er vi i gang med en ny månelanding.

Projekterne vokser og er nu meget langt fra kysten. Vi skaber grundlaget for en verden med omfattende brug af vindenergi. Inden for termisk energi udvikler vi ny og banebrydende viden og teknologi inden for biomassefyrede kraftvarmeværker.” 


Sten Arendt Stoltze

Vice President, Engineering

Skab fremtiden med os

Vi ansætter personer, som har talentet, drivkraften og det innovative mindset det kræver for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.