Green Energy
Barometer

Den hidtil største undersøgelse af holdninger til grøn energi

Vi kalder den Green Energy Barometer. Og den viser, at vi globalt set er overraskende enige om grøn energi.

Flere end 26.000 mennesker i 13 lande er blevet spurgt om deres holdning til vedvarende energi. Undersøgelsen er lavet af konsulentfirmaet Edelman Intelligence på vegne af Ørsted.

Her kan du læse mere om de inspirerende resultater. Du kan også deltage i samtalen på de sociale medier med #takegreenaction

Download undersøgelsen

 

Globalt set er vi overraskende enige

På tværs af landegrænser mener 8 ud af 10, at verden udelukkende skal køre på grøn energi.

"Vi står ved et vendepunkt. Grøn energi er blevet billigere end sort, og Green Energy Barometer, en netop offentliggjort undersøgelse, viser bred folkelig opbakning til et skifte fra sort til grøn. Vi skylder vores klode og kommende generationer at omstille vores energisystemer fra sort til grøn. Og da det både giver mening rent økonomisk, og der er bred folkelig opbakning til et skifte til vedvarende energi, er der ikke længere nogen grund til ikke at sætte fart på energiomstillingen."

Henrik Poulsen, CEO i Ørsted

De fleste mener, at grøn energi skaber jobs

Flere end 7 ud af 10 mener, at investeringer i grøn energi vil skabe økonomisk vækst og flere jobs i deres land.

De fleste danskere
foretrækker grøn energi

Flere end 8 ud af 10 seniorer i Danmark mener, at grøn energi er den eneste vej frem.

Fra rød til blå
går vi alle ind
for grøn

Et flertal på tværs af politisk observans i Danmark mener, at vedvarende energi er fremtiden. Blandt højreorienterede alene er det 3 ud af 4.

I dag kommer mere end 80 % af verdens energi fra fossile brændsler som for eksempel kul. Men på tværs af landegrænser mener flere end 8 ud af 10 personer, at det er vigtigt at forsyne verden 100 % med vedvarende energi.

Green Energy Barometer

Der er grund til håb