Krav til leverandørfakturaer

Financial Services

Tlf.: +45 99 55 70 00
E-mail: fs@orsted.dk


For at sikre korrekt fakturabehandling og rettidig betaling af modtagne leverandør fakturaer skal nedenstående punkter overholdes.

Såfremt fakturaen ikke opfylder disse krav, forbeholder Ørsted sig retten til at afvise den:

  • Indkøbsordre nummer og e-mail adressen på rekvirenten skal påføres på forsiden af fakturaen

  • Fakturaadressen skal være I overensstemmelse med oplysninger på indkøbsordren

  • Fakturaen skal overholde alle obligatoriske landespecifikke lovkrav og gennerelle fakturakrav

  • Hvis en PROFORMA faktura fremsendes til Ørsted, er leverandøren ansvarlig for efterfølgende at fremsende en original faktura, der skal anvendes til korrekt håndtering af moms

  • Hvis muligt skal fakturaen fremsendes elektronisk via GLN/EAN-nummer. Find korrekt GLN/EAN nummer i listen herunder. Alternativt kan fakturaen sendes i PDF-format til invoices@orsted.com (kun én faktura per PDF-fil i A4 maksimum 300dpi)

Registrering som interesseret leverandør

Kun relevant for Offshore Wind, Bioenergy og Renescience