Indkøbsproces

 

Udbudsprocessen – udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud​
 • 1. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den EU-tidende

  Udbudsbekendtgørelsen vil specificere, hvilke krav leverandørerne som minimum skal leve op til for at blive prækvalificeret til at deltage i et givent udbud, jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 69. Udbudsprocessen vil ofte omfatte en prækvalifkationsfase.

 • 2. Modtagelse af anmodning om deltagelse

  Interesserede leverandører tilkendegiver over for Ørsted, at de ønsker at deltage i udbuddet, hvilket sker ved, at de fremsender en ansøgning om prækvalifikation i henhold til udbudsbekendtgørelsen.

 • 3. Prækvalifikation

  Prækvalifikationsansøgningerne evalueres af Ørsted i henhold til de krav, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen. Leverandører, der lever op hertil, bliver prækvalificeret. Dog er det muligt, at Ørsted vælger at sætte et loft på antallet af prækvalificerede leverandører.

 • 4. Tilbudsevaluering og forhandling

  Deltagerne indbydes til forhandling. Ørsted anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium, baseret på konkrete evalueringskriterier som ofte inkluderer pris og kvalitet og en vægtning heraf, jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 82.

 • 5. Offentliggørelse af meddelelse om ordretildeling i EU-tidende

  Ørsted offentliggør en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i EU-tidende, jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 70.


Achilles Utilities NCE

I visse tilfælde anvendes prækvalifikationsdatabasen Achilles Utilities NCE, som erstatter trin 1-3 af den almindelige EU-udbudsproces beskrevet under "EU-udbud" jf. art. 77 i Direktiv 2014/25/EU. Prækvalifikationsordningen annonceres i EU-tidende. 

I visse tilfælde vil vi opfordre potentielle leverandører til at lade sig registrere i denne prækvalifikationsdatabase, medmindre prækvalifikationsprocessen omfatter mere end et kvalifikationstrin.

Når denne prækvalifikationsdatabase anvendes, gælder følgende udbudsforløb, medmindre prækvalifikationsprocessen involverer mere end ét kvalifikationstrin:
 • Tilbudsevaluering og forhandling

  Deltagerne indbydes til forhandling. Ørsted anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium, baseret på konkrete evalueringskriterier som ofte inkluderer pris og kvalitet og en vægtning heraf, jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 82.

 • Offentliggørelse af meddelelse om ordretildeling i EU-tidende

  Ørsted offentliggør en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i EU-tidende, jf. Direktiv 2014/25/EU, art. 70.

SKI-aftaler

Da Ørsted er en statsejet virksomhed, har vi mulighed for at løfte udbudspligten ved at købe ind under SKI-aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbscentral).