Nominerings- & vederlagskomité

Bestyrelsen har nedsat en Nominerings- & vederlagskomité.

Thomas Thune Andersen (formand), Lene Skole og Lynda Armstrong udgør medlemmerne af Nominerings- & vederlagskomitéen. Alle medlemmer er uafhængige.

Komitéen bistår bestyrelsen i forhold relateret til bestyrelsens og den registrerede direktions sammensætning, aflønning og resultater.

I 2019 drøftede komitéen implementeringen af Aktionærrettighedsdirektiv II under dansk ret. I den forbindelse gennemgik komitéen vederlagspolitikken for bestyrelsen og den registrerede direktion, vederlagsrapporten samt kommissoriet for Nominerings- & vederlagskomitéen. Komitéen besluttede at implementere kravet om at udgive særskilt vederlagsrapport, der ikke er en del af årsrapporten, allerede for vederlagsrapporten for 2019.

Komitéen drøftede desuden rapportering vedrørende lønforskelle mellem køn. Denne rapportering er en del af vores ESG-rapport, der baserer sig på lande, hvori vi har mere end 250 medarbejdere.

Komitéen drøftede også udnævnelsen af Declan Flanagan til executive vice president (EVP) for forretningsområdet Onshore (tidligere direktør i datterselskabet Lincoln Clean Energy) og udnævnelsen af Morten H. Buchgreitz til EVP for det sammenslåede forretningsområde Markets & Bioenergy (tidligere EVP for Customer Solutions).

Der har i 2019 været afholdt tre møder i Nominerings- & vederlagskomitéen.

Du kan downloade kommissoriet for Nominerings- & vederlagskomitéen via linket ovenfor.

Koncernledelsen

Få en oversigt over
Ørsted Koncernledelsen