Henrik Poulsen og Marianne Wiinholt er direktører i Ørsted A/S.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Ørsted gennem koncernledelsen, som består af Henrik Poulsen, Marianne Wiinholt og koncerndirektørerne for forretningsområderne.

Koncernledelsen

 

Revisions- og risikokomit├ę

Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.