Revisions- & risikokomité

Bestyrelsen har nedsat en Revisions- & risikokomité.

Dieter Wemmer (formand), Jørgen Kildahl og Peter Korsholm udgør medlemmerne af Revisions- & risikokomitéen.

Medlemmerne af vores Revisions- & risikokomité besidder tilsammen de relevante kompetencer inden for økonomi, regnskab, revision og virksomhedens sektor. Alle medlemmer er uafhængige.

Komitéen hjælper bestyrelsen med at overvåge den finansielle og ikke-finansielle rapportering, udviklingen i likviditeten og kapitalstrukturen, finansielle og forretningsmæssige risici, overholdelse af lovgivning og krav fra offentlige myndigheder, det interne kontrolmiljø samt IT-sikkerhed på operationelle og administrative områder såvel som cybersikkerhed.

Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.

I 2019 fokuserede Revisions- & risikokomitéen særligt på gennemførslen af en udbudsproces for ekstern revision, evaluering af implementeringen af IFRS 16 ’Leases’, den nye rapportering på scope 3 drivhusgasudledning og etableringen af et trading-kontor i USA.

Der har i 2019 været afholdt seks møder i Revisions- & risikokomitéen.

Du kan downloade kommissoriet for Revisions- & risikokomitéen via linket ovenfor.

Generalforsamling

Find alt det nyeste materiale vedrørende vores generalforsamlinger