By the numbers: How we build a world that runs on renewable energy

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
 
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. I 2019 bidrog vores grønne energiløsninger til at fortrænge 11,3 millioner ton CO2-udledning – det svarer til at fjerne over 5,7 millioner biler fra vejene i et år.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Bæredygtighedsrapporten

Bæredygtigheds-
rapport 2019