By the numbers: How we build a world that runs on renewable energy

 
Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. I 2019 bidrog vores grønne energiløsninger til at fortrænge 11,3 millioner ton CO2-udledning – det svarer til at fjerne over 5,7 millioner biler fra vejene i et år.