Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. I 2019 bidrog vores grønne energiløsninger til at fortrænge 11,3 millioner ton CO2-udledning – det svarer til at fjerne over 5,7 millioner biler fra vejene i et år.

* Ordrer fra de danske myndigheder betyder, at Ørsted må udskyde sit stop for kul med et år til 2024. Ørsted fastholder sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.

De danske myndigheder har af hensyn til elforsyningssikkerheden i Danmark truffet en beslutning, der pålægger Ørsted at fortsætte samt genetablere driften af tre kraftværksblokke. Det drejer sig om Esbjergværkets blok 3 og Studstrupværkets blok 4, som begge anvender kul som primært brændsel, samt Kyndbyværkets blok 21, som anvender olie som brændsel. De to sidstnævnte anlæg er allerede taget ud af drift, hvorimod Esbjergværket var planlagt til at blive taget ud af drift den 31. marts 2023.

De danske myndigheder har pålagt Ørsted at holde de tre anlæg i drift frem til den 30. juni 2024.