Vores grønne
omstilling

Sådan skaber vi en verden, der kører på vedvarende energi

Ørsted har 30 års erfaring med at bygge vedvarende energi og er i dag et af verdens førende vedvarende energiselskaber med en bred vifte af løsninger til at reducere verdens energisystemers CO2-udledning og begrænse den globale opvarmning. 

 

I Ørsted har vi en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Fossile brændsler udgør stadig mere end 80 % af det globale energiforbrug. For at begrænse klimaforandringerne og levere bæredygtig energi er det nødvendigt, at vi drastisk accelererer omstillingen af vores energisystemer fra sort til grøn energi. I løbet af det sidste årti har vi transformeret fra et sort til et grønt energiselskab ved at investere 165 milliarder kr. i vedvarende energi og øge vores andel af grøn energi i vores energiproduktion til 75 % ved udgangen af 2018.

 

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren har aldrig været højere. Vi har reduceret vores CO2-udledning med 72 % sammenlignet med 2006. I 2025 vil vores varme- og energiproduktion være næsten CO2-fri. Vores CO2-reduktionsmål for vores energiproduktion betyder, at vi er næsten vi 27 år forud for det reduktionsmål, der ifølge forskningen anses for at være nødvendigt i energisektoren.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 12 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. Siden 2017 har den fortrængte CO2-udledning fra vores havvindmølleparker været større end CO2-udledningen fra vores el- og varmeproduktion.
CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Mål i Ørsteds CO2-reduktionsprogram

2023

  • Komplet udfasning af kul. I løbet af de seneste ti år har Ørsted lukket tre kulfyrede kraftværker i Danmark. Kraftværker med en central rolle i produktionen af varme til danske husstande og industrien er blevet omstillet fra kul til certificeret bæredygtig biomasse. Det sidste kulfyrede kraftværk bliver lukket i 2023.

2025 

  • CO2-neutral drift og energiproduktion.
  • Ved at udfase fossile brændstoffer og installere 20 GW vedvarende energi vil CO2-udledningen være nedbragt med mindst 98 % i 2025 sammenlignet med 2006.
  • CO2-udledningen skal reduceres yderligere og mere end 98 % ved at udskifte hele selskabets bilpark med elbiler i overensstemmelse med EV100-kravene og finde yderligere reduktionsmuligheder i energiproduktionen og driften.
  • Kompensere mulig resterende udledning gennem verificerede og målbare CO2-kompenserende projekter.

2030

  • Opføre mere end 30 GW grøn energi på tværs af teknologier - nok til at levere strøm til mere end 55 millioner mennesker.

2032

  • Reducere udledningen fra forsyningskæde og energihandel med 50 % sammenlignet med 2018 for at sikre, at udledninger på tværs af Ørsteds samlede klimaaftryk reduceres i overensstemmelse med målsætningen om 1,5 °C.

2040

  • Opnå et CO2-neutralt samlet klimaaftryk ti år hurtigere end krævet for at nå målsætningen om 1,5 °C ved at fjerne den resterende udledning fra forsyningskæde og energihandel.
 
Læs pressemeddelelse her
 

Bæredygtigheds-
rapport 2019