Vi gør bæredygtig vækst mulig

Vi vender udfordringer til muligheder for mere grøn energi

I vores omstilling til et grønt energiselskab står vi over for forskellige udfordringer i samfundet. Beskyttelse af biodiversiteten til havs og påvirkning af lokalsamfund, for blot at nævne et par eksempler. For at sikre, at vi vokser på en bæredygtig måde, skal vi adressere disse udfordringer. Kort sagt forsøger vi at vende dem til muligheder for at opfylde vores vision.

Vi ønsker at udvide vores portefølje af grøn energi på en bæredygtig måde. Vores mål er at imødegå de samfundsmæssige udfordringer, og det vil styrke vores evne til at opfylde vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Working looking over city

Nye udfordringer

Alle former for energiproduktion har en potentiel indvirkning på samfundet og miljøet. Sammen med vores interessenter identificerer vi de vigtige udfordringer, vores virksomhed står over for.

Et eksempel er i vores vindforretning hvor udfordringerne bl.a. er at beskytte fuglelivet og havpattedyr. Vi inddrager lokalsamfund for at oprette lokale forsyningskæder og dermed fremme økonomisk vækst. Det er nødvendigt at have strikse procedurer for afbødning af eventuelle negative påvirkninger for at få tilladelse til at opføre havvindmølleparker.

Et andet eksempel er, at det at fastholde en dygtig, engageret og mangfoldig arbejdsstyrke er afgørende for at opnå forretningsmæssig succes og fremme samfundsmæssige dagsordener. Derfor har vi udviklet programmer til at stimulere læring, samarbejde og lige muligheder for alle vores medarbejdere.

Vi gør bæredygtig vækst mulig - Programmer
 • Indkøb af certificeret bæredygtig biomasse
  Verdensmål: #15 – Delmål: 15.2 

  På vores kraftværker erstatter vi kul og gas med bæredygtig biomasse, primært træpiller og træflis. Da ikke al biomasse er bæredygtig, dokumenterer vi bæredygtigheden af vores biomasse ved hjælp af certificering i overensstemmelse med den danske brancheaftale om indkøb af bæredygtig skovbaseret biomasse.  

 • Lokalsamfund
  Verdensmål: #11 – Delmål: 11.A 

  Vi ønsker at påvirke de samfund, hvor vi er aktive, på en positiv måde. Ved at engagere lokalsamfundet, bruge lokal arbejdskraft og købe lokale varer, når det er muligt, øger vi den lokale støtte til vores forretningsaktiviteter. 
   

 • Performance og udvikling

  Vi er afhængige af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere for at kunne udvikle og levere mere grøn energi til samfundet.

 • Medarbejdertilfredshed- og motivation

  Tilfredse og motiverede medarbejdere trives og bidrager til et positivt og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, der driver positive forandringer og bæredygtig vækst i samfundet og vores forretning.

 • Mangfoldighed blandt medarbejderne
  Verdensmål: #5 – Delmål: 5.5 

  Mangfoldighed blandt medarbejderne skaber et dynamisk arbejdsmiljø, der stimulerer en innovativ tankegang. Vi fokuserer på at rekruttere bredt og give alle medarbejdere lige muligheder for at udvikle sig. Vi har særligt fokus på at tiltrække flere ansøgninger fra kvinder. 

 • Beskyttelse af biodiversitet
  Verdensmål: #14 #15 – Delmål: 14.2, 15.5 

  Klimaforandringer er den største enkeltstående trussel mod biodiversitet. Grøn energi bidrager væsentligt til at begrænse klimaforandringer, men på lokalt plan kan der opstå konflikter mellem grøn energi og bevaring af biodiversitet. 

 • Ressourcehåndtering
  Verdensmål: #6 #12 – Delmål: 6.4, 12.5 

  Vi er alle afhængige af naturressourcer, men i dag bruger vores samfund mere, end kloden kan tilbyde. Vi har forpligtet os til at minimere forbruget og genanvende ressourcer. Vi fokuserer primært på energi- og vandeffektivitet og genanvendelse af affald. 

Bæredygtighedshistorier

Vi tager hensyn til dyrelivet

Bæredygtighed i fokus

En talentfuld og mangfoldig arbejdsstyrke