Bæredygtigt arbejdsliv

Vores arbejdsliv

Ligesom energi skal være bæredygtig, skal arbejdslivet også være det. Vi skal som arbejdsplads sætte rammen for et bæredygtigt arbejdsliv, der giver vores medarbejdere tilfredshed og overskud til at leve et godt liv og til at være noget for deres nærmeste.

Et bæredygtigt arbejdsliv

Arbejdslivet er under forandring. I dag kan mange af os tage vores arbejde med hjem, fordi vi har det i hovedet, på smartphones og bærbare computere. Vi arbejder med flydende opgaver, og vi sætter meget høje standarder for os selv. Som samfund er vi først for nylig begyndt at forstå, hvad den udvikling betyder for den enkeltes trivsel – og hvad det kræver at skabe de gode rammer, der giver et bæredygtigt arbejdsliv.

Energiniveauet påvirker vores performance

Betydningen af et bæredygtigt arbejdsmiljø er stor. Folk, der trives på deres arbejde, er gladere, har mere overskud til at leve et godt liv og til at være noget for deres nærmeste. For virksomheden betyder det, at medarbejderne bliver længere tid i jobbet, at de har mindre fravær og skaber bedre resultater.

Virksomheder med et godt arbejdsmiljø klarer sig bedre økonomisk. Omvendt kan et dårligt arbejdsmiljø medføre ængstelighed, et dårligere helbred og stress for den enkelte. For arbejdsgiveren betyder det øget fravær, lav fastholdelsesgrad og dårlige resultater. Vi ønsker at gå forrest i forhold til at give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for en god arbejdsdag med højt energiniveau.

Tilknyttede programmer


Sluk lyset

Hvor godt sover du?

God ledelse
fremmer trivsel