Smart energi

Forbedret energieffektivisering. Forbedring af miljøet

Det er måske ikke noget, man tænker så meget over, men det har betydning, hvordan eller hvornår man bruger energi, både som enkeltperson eller virksomhed. Energieffektivisering er et vigtigt redskab til at nedbringe udledningen af CO2 og spare penge. Og med intelligent software kan vi gøre det muligt for kunderne at bruge grøn strøm, når der er meget af den.

Mindre er mere

Smart energi begynder med energieffektivitet. Tiltag til energieffektivitet har eksisteret i længere tid end vedvarende energi, men er stadig lige relevante. Det er faktisk sund fornuft. Når vi sparer energi, sparer vi CO2. Faktisk har energieffektivitet samme potentiale som vedvarende energi til at kunne reducere de globale CO2-emissioner.

Når vi sparer energi, sparer vi også penge. Større energieffektivitet kan hjælpe virksomheder med at reducere omkostningerne og blive mere konkurrencedygtige, og i hjemmet kan man bruge besparelserne på elregningen på andre ting.

Brug grøn energi smartere

Smart energi handler også om at udnytte energien på de rigtige tidspunkter. I takt med at vi i stigende grad producerer vind- og solenergi, er vi nødt til at finde metoder til at udnytte energien effektivt, når der er meget af den.

En måde at gøre det på er ved at elektrificere flere ting i vores hverdag – for eksempel ved at køre i eldrevne i stedet for benzindrevne biler. En anden måde er at bruge mere energi på tidspunkter, hvor der er rigeligt med grøn strøm, og elpriserne er lave. Det giver besparelser og bidrager til den grønne omstilling. En tredje måde er at installere batterier i elnettet til lagring af vedvarende energi. Når vi gentænker energi på disse måder, kan vi bruge energien smartere, hvilket bidrager til at bygge fremtidens bæredygtige storbyer og lokalsamfund.

Tilknyttede programmer


Vores aktiviteter

Vi hjælpe kunderne med at finde nye smarte og effektive energiløsninger – som både gavner klimaet og pengepungen

Det er afgørende, at du timer dit energiforbrug

Tætte partnerskaber fremmer besparelse